Zamknij
REKLAMA
Promuj to ogłoszenie

Kierownik Oczyszczalni

Data dodania: 2021-07-29 09:16:16ID: 171

618Pokaż numer[email protected]

Kierownik Oczyszczalni
Zakład Komunalny w Kostrzynie zatrudni pracownika na stanowisko Kierownika Oczyszczalni.
Wymagania niezbędne :
1. wykształcenie wyższe magisterskie lub inżynierskie ? technologia ochrony środowiska lub pokrewne,
2. minimum 5 lat doświadczenia zawodowego ( w tym 1 rok na stanowisku kierowniczym),
3. obywatelstwo polskie,
4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
5. niekaralność za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6. nieposzlakowana opinia,
7. znajomość obowiązujących regulacji prawnych z zakresu realizowanych zadań, w szczególności:
? ochrony środowiska,
? prawa budowlanego,
? zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków,
oraz umiejętność ich interpretacji, śledzenia zmian i stosowania w praktyce.

Pozostałe szczegóły na stronie www.zkkostrzyn.pl w zakładce BIP ? oferty pracy.
Zainteresowane osoby prosimy o składanie ofert do dnia 09.08.2021 r. na adres mailowy [email protected]

Zakład Komunalny
62-025 Kostrzyn ul. Poznańska 2
Tel. 61 8178239


Promuj to ogłoszenie
REKLAMA
REKLAMA