Zamknij
REKLAMA

WWSSE staje się akademią! Duże wyróżnienie dla szkoły, Środy, jak i całego powiatu średzkiego

08:03, 25.05.2022 | Artykuł sponsorowany
Skomentuj Dzięki współpracy kadry WWSSE i ZSA szkoła gwarantuje wysoki poziom nauczania w bardzo dobrych warunkach lokalowych.

Pod koniec minionego roku - dokładnie 1 grudnia 2021 r., Minister Edukacji i Nauki wyraził zgodę na zmianę nazwy z Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno–Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej (WWSSE) na: Wielkopolska Akademia Społeczno–Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej - Akademia Nauk Stosowanych (WASE). Co to oznacza i czego najprawdopodobniej nie wiedziałeś o średzkiej uczelni?

Formalnie WWSSE w Środzie jako Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej - Akademia Nauk Stosowanych (WASE) rozpocznie funkcjonowanie od 1 października 2022 r. Jednak już teraz trwają prace nad pełnym rebrandingiem i przygotowaniem się do podniesienia  rangi średzkiej uczelni do akademii. Z bardziej widocznych, gołym okiem, aspektów można wymienić m.in. zmianę logo, strony www czy umieszczenie nowego napisu na szkole. Z mniej widocznej strony, ale bardziej prestiżowej i ważnej dla uczelni, trzeba zaznaczyć, że średzka uczelnia została w ten sposób wyróżniona spośród kilkuset polskich wyższych uczelni, a przekształcenie się w akademię nauk stosowanych daje dodatkowe przywileje, jak np. uprawnienie do nadawania tytułu doktora.

W tym miejscu warto też odnotować, że Wielkopolska Akademia Społeczno–Ekonomiczna w Środzie będzie kształcić na jednolitych studiach magisterskich, studiach magisterskich, inżynierskich, licencjackich oraz podyplomowych na kierunkach:

- pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,

- pedagogika,

- ekonomia,

- praca socjalna,

- informatyka,

- dietetyka,

- filologia: angielska, germańska, rosyjska (w różnych specjalnościach).

Ponadto uczelnia złożyła wnioski do Ministerstwa o zgodę na prowadzenie studiów magisterskich na kierunkach dietetyka oraz informatyka.

 

Jak nasz powiat zyskał uczelnię?

Kształcenie na studiach wyższych w Środzie prowadzone jest od 1995 roku początkowo jako Zamiejscowy Ośrodek Wyższej Szkoły Społeczno–Ekonomicznej w Warszawie.

Inicjatorami utworzenia ośrodka akademickiego w Środzie byli: prof. dr hab. Ireneusz Kubiaczyk, mgr Mirosław Ardelli – ówczesny dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Hipolita Cegielskiego w Środzie, Mieczysław Jacków – ówczesny burmistrz Miasta Środa i Jerzy Bartkowiak – ówczesny wiceburmistrz.

W 2005 roku powstała Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Środzie (WWSSE). Założycielem WWSSE jest Fundacja Edukacja (posiadająca status instytucji pożytku publicznego), której prezesem niezmiennie jest prof. dr hab. Ireneusz Kubiaczyk – obecnie pełniący funkcję Rektora WWSSE.

Początkowo WWSSE prowadziła kształcenie na studiach pierwszego stopnia na kierunku pedagogika, następnie też na kierunku ekonomia, praca socjalna i informatyka.

Decyzją Ministerstwa Uczelnia otrzymała w roku 2010  pozwolenie na prowadzenie  studiów magisterskich na kierunku pedagogika, a w roku 2013 na kierunek ekonomia.

Dbając o dalszy rozwój uczelni utworzono nowe kierunki studiów licencjackich – dietetykę i filologię. Zgodnie z Rozporządzeniem MEiN w sprawie standardów kształcenia nauczycieli,  uczelnia w 2019 przekształciła studia licencjackie i magisterskie na kierunku pedagogika w jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

W 2020 roku WWSSE ponownie wystąpiła do Ministerstwa z wnioskiem o prowadzenie studiów licencjackich i magisterskich na kierunku pedagogika i otrzymała pozytywną decyzję.

Ponadto uczelnia złożyła wnioski do MEiN o wyrażenie zgody na prowadzenie studiów magisterskich na kierunkach dietetyka oraz informatyka.

W trakcie funkcjonowania uczelni Polska Komisja Akredytacyjna (PKA) trzykrotnie przeprowadziła kontrolę polegającą na sprawdzeniu: wymagań kadrowych, programowych i organizacyjnych oraz na weryfikacji czy uczelnia posiada odpowiednią bazę materialną pozwalającą na prowadzenie studiów na danym kierunku i czy poziom prowadzonych studiów odpowiada podstawowym kryteriom jakościowym. Każdorazowo uczelnia otrzymała pozytywną opinię PKA.

Absolwenci WWSSE najszybciej w województwie po ukończonych studiach otrzymują pracę na umowę o pracę – pokazują to dane z ogólnopolskiego systemu monitorowania ekonomicznych losów absolwentów szkół wyższych.

Studenci WWSSE mogą korzystać z systemu stypendialnego, na który składają się: stypendia socjalne, specjalne, rektora, zapomogi oraz stypendia ze środków własnych uczelni.

Prestiż uczelni podkreślają uzyskane przez WWSSE certyfikaty i nagrody: Najwyższa Jakość w Edukacji, Uczelnia Wyższa Roku, Lider w Edukacji, Uczelnia Godna Polecenia.

Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno–Ekonomiczna w Środzie prowadzi również filię uczelni w Kaliszu.

 

Baza dydaktyczna na najwyższym poziomie

Od 2010 roku siedzibą uczelni jest nowoczesny budynek dydaktyczny przy ul. Surzyńskich 2 w Środzie. WWSSE dysponuje: salą audytoryjną, 6 dużymi salami wykładowymi wyposażonymi w nowoczesne środki audiowizualne (w przypadku 4 z nich istnieje możliwość dzielenia w połowie), 4 pracowniami komputerowymi (po 30 stanowisk każda), 18 salami ćwiczeń, biblioteką czytelnią (z komputerami i dostępem do Internetu oraz bazy czasopism), gabinetami dla kadry profesorskiej, pomieszczeniami dla administracji, szatniami, węzłami sanitarnymi, bufetem, małą salą gimnastyczną wraz z zapleczem sanitarnym, nowo wybudowaną dużą salą gimnastyczną o powierzchni 982 m2 łącznie z zapleczem sanitarnym, boiskami sportowymi – 2 do koszykówki, 2 do siatkówki, boiskiem do piłki ręcznej oraz kortem tenisowym ze sztuczną trawą i boiskiem do piłki nożnej.

Wszystkie sale w budynku WWSSE posiadają nowoczesny system multimedialny (wyposażone są w laptopy, projektory multimedialne, a część w 70-calowe telewizory). W celu zapewnienia jak najlepszych warunków studentom i uczniom sale posiadają możliwość całkowitego bądź częściowego zaciemnienia w przypadku projekcji materiałów multimedialnych. Na całkowitą powierzchnię użytkową sal dydaktycznych składają się: sale ćwiczeniowe - każda po 60 m², sale wykładowe - każda po 120 m², sala audytoryjna – 205 m².

Klimatyzowana sala audytoryjna  przewidziana została na 200 osób, co umożliwia prowadzenie wykładów dla studentów w ramach zajęć dydaktycznych, a ponadto organizowanie spotkań związanych z życiem naukowym i kulturalnym, konferencji naukowych  naukowych, seminariów, studenckich sesji naukowych i warsztatów.

 

Od przedszkolaka do student

Kolejnym ważnym przedsięwzięciem w historii uczelni było utworzenie w 2011 roku w Środzie Wlkp., Zespołu Szkół Akademickich, w skład którego wchodzą: Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące, a od 2017 roku do składu Zespołu Szkół Akademickich dołączyło Niepubliczne Przedszkole Akademickie.

Dzięki współpracy kadry WWSSE i ZSA szkoła gwarantuje wysoki poziom nauczania w bardzo dobrych warunkach lokalowych.

()
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
0%