Zamknij
REKLAMA

Czy synowa dziedziczy po teściach?

10.22, 15.09.2022 materiał partnera

Żyjące dzieci zasadniczo dziedziczą po swoich rodzicach – niezależnie od tego, kiedy nastąpi śmierć. Niestety nieraz życie zaskakuje i ludzie odchodzą z tego świata w innej kolejności. Bywa tak, że przy życiu pozostaje kobieta, a jej mąż umiera. Jakiś czas później nadchodzi czas odejścia teścia. Czy skoro mąż nie żyje, to wdowa ma prawo do spadku po teściu? Przecież mężowi przysługiwałby majątek po ojcu… Warto zapoznać się z przepisami Kodeksu cywilnego, które regulują zagadnienia związane z dziedziczeniem.

Dziedziczenie przez synową po teściu?

Aby odpowiedzieć na pytanie, czy synowa będąca wdową może dziedziczyć po swoim teściu, należy sięgnąć do odpowiednich przepisów prawa. Problemy te rozstrzyga m.in. art. 931 Kodeksu cywilnego. Na jego podstawie w pierwszej kolejności do spadku powoduje się dzieci i małżonka spadkodawcy. Każda z tych osób dziedziczy w częściach równych z zastrzeżeniem, że pozostała przy życiu żona lub mąż nie może otrzymać mniej niż 1/4 spadku. Jeżeli któreś z dzieci nie dożyło otwarcia spadku, jego miejsce w dziedziczeniu zajmują jego zstępni – tj. dzieci. W danej sytuacji więc, jeśli mąż nie żyje i nie może dziedziczyć, w jego miejsce wchodzą dzieci.Kodeks cywilny zawęża więc krąg spadkobierców do osób, które łączą więzy krwi lub związek małżeński ze zmarłą osobą. Synowa ani zięć nie należą do tych osób. Mogą być powołani do dziedziczenia tylko, jeśli zmarły pozostawił testament. Uwzględnienie w tym dokumencie wspomnianych osób jest jedyną możliwością dziedziczenia. Zgodnie z ustawą bowiem synowa nie wchodzi do dziedziczenia po swoim teściu czy teściowej – nawet, jeśli jest wdową. Należy jednak wiedzieć, że matka jest przedstawicielem ustawowym swoich niepełnoletnich dzieci. Jeśli więc one dochodzą do dziedziczenia – może występować w sprawie spadkowej w ich imieniu. Jak to zrobić?

Spadek po teściu dla dzieci zmarłego syna

Wnukowie teścia wchodzą do kręgu osób dziedziczących, jeśli ich ojciec nie żyje. Gdy wnukowie są niepełnoletni, sprawy spadkowe w ich imieniu powinna załatwiać matka. Ma ona prawo do wszczęcia postępowania spadkowego. Musi jednak we wniosku o stwierdzenie nabycia spadku wskazać wszystkich spadkobierców. Należą do nich teściowa oraz pozostałe dzieci teścia (lub wnuki w miejsce zmarłych dzieci). Należy dołączyć odpowiednie dokumenty takie jak akty urodzenia, małżeństwa czy zgonu.Warto zadbać o interesy dzieci, jeśli podejmuje się decyzję o przyjęciu spadku. Inni krewni bowiem mogą próbować ominąć młodych spadkobierców. Jest to oczywiście niezgodne z prawem, ale może przeciągnąć niepotrzebnie cała sprawę. Dzięki szybkiemu działaniu matki dzieci mają szasnę na otrzymanie należnej im części spadku po dziadku.Udział przypadający dzieciom wynosi tyle, ile przypadałoby ich ojcu – gdyby żył. Ta część majątku jest dzielona po równo między dzieci. Jeśli więc po teściu pozostała teściowa i drugie dziecko, to każdy (teściowa, dziecko, dzieci zmarłego męża) otrzymuje po 1/3 spadku. Jeśli dzieci przykładowo jest dwoje, przypadnie im 1/2 z 1/3, a zatem 1/6 część całego spadku.Bywają też sytuacje, że po zmarłym pozostają długi. Wtedy racjonalniej jest odrzucić spadek w imieniu małoletnich dzieci. Na taką czynność potrzebujemy jednak zgody sądu rodzinnego, gdyż odrzucenie spadku przekracza tzw. zwykły zarząd majątkiem dziecka. Należy mieć na uwadze, że na przyjęcie bądź odrzucenie spadku jest sześć miesięcy od daty powołania do spadku. Terminy w sądzie rodzinnym mogą być dłuższe, dlatego liczy się data złożenia wniosku.

Źródło: Prawo spadkowe

(materiał partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%