Zamknij
REKLAMA

Co to jest rękojmia dewelopera?

00.00, 05.08.2022 materiał partnera

Sprzedaż nieruchomości jest istotną częścią obrotu gospodarczego. Obecnie rynek ten mocno się rozwinął i młodzi ludzie chętniej inwestują w mieszkania od deweloperów, które mają stanowić ich zabezpieczenie na przyszłość. Jednak przy masowych projektach budowlanych mogą zdarzać się pomyłki. Jakie prawa przysługują inwestorom? Czym jest rękojmia dewelopera?

Co to jest rękojmia dewelopera?

Rękojmia to forma odpowiedzialności dewelopera, która została ugruntowana w Kodeksie Cywilnym. Z tego też względu potencjalny inwestor może skorzystać z przysługujących mu praw wobec sprzedającego, np. poprawkę wad związanych z wykonaniem mieszkania lub domu. Istotne jest również to, że deweloper nie moze się zrzec rękojmi i regulować jej według własnych postanowień.

Wady, jak sama nazwa wskazuje odnoszą się do cech rzeczy, które zostały wykonane nieprawidłowo, na przykład poprzez użycie nieodpowiednich materiałów budowlanych. W przypadku nieruchomości może dojść do powstania wad zarówno prawnych, jak i fizycznych. Szerzej jest to opisane na https://domardevelopment.pl/rekojmia-dewelopera-co-to-jest-i-co-obejmuje/.

Ile czasu obwiązuje rękojmia dewelopera?

Prawo rękojmi obejmuje kilka istotnych przepisów, które działają na korzyść kupującego. Jedną z nich jest czas obowiązywania rękojmi, w jakim została zauważona wada fizyczna lub prawna związana z nieruchomością. Jeśli okres ten nie przekracza roku od odebrania mieszkania lub domu, to z góry zakłada się, że zaistniałą ona wcześniej. Sprawia to, że kupujący nie musi w żaden sposób udowadniać swoich roszczeń, a deweloper automatycznie za nią odpowiada.

Przed grudniem 2014 roku istniała możliwość zgłoszenia wady wykonawcy nieruchomości w okresie do 3 lat. Po jego upływie prawa z tytułu rękojmi nie miały już mocy prawnej. Na mocy ustawy z dnia 25 grudnia 2015 roku odpowiedzialność deweloperów z tytułu rękojmi została rozszerzona i wydłużona aż do 5 lat. Należy jednak mieć świadomość, że nie obowiązuje ona w przypadku, gdy kupujący wiedział o tym, że wada istnieje.

Jaka jest wysokość rekompensaty w ramach rękojmi dewelopera?

Podstawową kwestią jest to, ze deweloper po wniesieniu przez kupującego nieruchomość wniosku z zawartą informacją o wadzie, jest zobowiązany do niezwłocznej jej naprawy, a właściciel mieszkania lub domu nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów. Innym rozwiązaniem może być obniżenie kosztu lokalu mieszkalnego, jeśli inwestor wyda stosowne oświadczenie. Deweloper musi odpowiedzieć na roszczenie w ciągu 14 dni. Jeśli odpowiedź się nie pojawi, automatycznie uznaje się, że przyjął on reklamację.

W momencie odbioru nieruchomości powinien zostać sporządzony protokół, w którym zawarte są wszystkie jej wady. Obowiązkiem sprzedającego jest ich usunięcie, a w ciągu 14 dni jest zobowiązany do ustosunkowania się do reklamacji. Jeśli tego nie zrobi, reklamacja zostaje uznana za zaakceptowaną. Od tego momentu musi on naprawić wady w ciągu 30 dni.

(materiał partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%