Zamknij
REKLAMA
Obsługa urządzeń do wulkanizacji
StPr/21/0533
data rozpoczęcia pracy od 02.08.2021
wynagrodzenie od od 18,3 PLN

Robotnik gospodarczy
StPr/21/0518
data rozpoczęcia pracy od 22.07.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Mechanik pojazdów samochodowych
StPr/21/0500
data rozpoczęcia pracy od 15.07.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Pracownik biurowy
StPr/21/0501
data rozpoczęcia pracy od 15.07.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Kierowca C+ E
StPr/21/0502
data rozpoczęcia pracy od 15.07.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

strzy?enie w?osów maszynk? i no?yczkami, trymowanie brody, golenie brzytw?, modelowanie w?osów, zabiegi piel?gnacyjne w?osów
StPr/21/0503
data rozpoczęcia pracy od 02.08.2021
wynagrodzenie od 1 489 PLN

Prace wykonywane na drogach - uk?adanie kostki i kraw??ników
StPr/21/0488
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2021
wynagrodzenie od od 3 500 do 5 000 PLN

obs?uga wózka wid?owego w magazynie cukru, proste prace magazynowe, dbanie o porz?dek w miejscu pracy, przestrzeganie zasad BHP
StPr/21/0482
data rozpoczęcia pracy od 12.07.2021
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

obs?uga maszyn i urz?dze? pakuj?cych, utrzymanie porz?dku na stanowisku pracy
StPr/21/0483
data rozpoczęcia pracy od 12.07.2021
wynagrodzenie od od 2 900 PLN

praca fizyczna przy mechanicznym malowaniu dróg, wystawianie elementów bezpiecze?stwa, konserwacja sprz?tu, kierowanie samochodem dostawczym
StPr/21/0471
data rozpoczęcia pracy od 02.07.2021
wynagrodzenie od od 4 000 do 6 000 PLN

REKLAMA