Zamknij
REKLAMA
WYKONYWANIE ZADAŃ W ZAKRESIE MONITORINGU CHORÓB ODZWIERZĘCYCH I ODZWIERZĘCYCH CZYNNIKÓW CHOROBOTWÓRCZYCH ORAZ ZWIĄZANEJ Z NIMI ODPORNOŚCI NA ŚRODKI PRZECIWDROBNOUSTROJOWE U ZWIERZĄT, SPORZĄDZANIE HARMONOGRAMU BADAŃ CHORÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT I KONTROLUJE ICH REALIZACJĘ, SPORZĄDZANIE SPRAWOZDAŃ Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ I KONTROLI, OBSŁUGA WETERYNARYJNEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO (TRACES, Vitlink), POBIERANIE PRÓBKI DO BADAŃ LABORATORYJNYCH, KONTROLOWANIE GOSPODARSTWA W ZAKRESIE BIOASEKURACJI ORAZ DOBROSTANU, KONTROLA PRZEMIESZCZANIA, HANDLU ORAZ OBROTU ZWIERZĘTAMI W KRAJU, PROWADZENIE REJESTRÓW I DOKUMENCTACJI PODMIOTÓW, KONTROLA PRAWIDŁOWOŚCI PRZEPROWADZANIA PRZEZ WYZNACZOWNYCH LEKARZY WETERYNARII BADAŃ MONITORINGOWYCH ZWIERZĄT; KONTROLA PODMIOTÓW NADZOROWANYCH W CELU SPRAWDZENIA SPEŁANIANI WARUNKÓW WETERYNARYJNYCH; PRZEPROWADZANIE KONTROLI WETERYNARYJNEJ PRZY WYWOZIE I PRZYWOZIE ZWIERZĄT W HANDLU I W OBROCIE WRAZ Z PRZYGOTOWANIEM WYMAGANYCH ŚWIADECTW ZDROWIA ORAZ KONTROLA DOBROSTANU ZWIERZĄT W GOSPODARSTWACH W CELU OCENY ZDROWIA ZWIERZĄT I PRAWIDŁOWOŚCI DOKUMENTACJI IM TOWARZYSZĄCEJ; REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z MERYTORYCZNĄ STRONĄ OBROTU KRAJOWEGO, HANDLU, WYSYŁEK DO KRAJÓW TRZECICH ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO; NADZÓR NAD BADANIAMI MONITORINGOWYMI CHORÓB ZAKAŹNYXH ZWIERZĄT NA TERENIE POWIATU ŚREDZKIEGO NADZÓR NAD PODMIOTAMI ZATWIERDZONYMI DO HANDLU
StPr/23/0062
data rozpoczęcia pracy od 14.02.2023
wynagrodzenie od od 3 490 PLN

Sprzedawca w sklepie elektrycznym
StPr/23/0059
data rozpoczęcia pracy od 30.01.2023
wynagrodzenie od od 4 000 PLN

Kucharz
StPr/23/0061
data rozpoczęcia pracy od 30.01.2023
wynagrodzenie od od 4 300 PLN

Elektryk
StPr/23/0060
data rozpoczęcia pracy od 20.02.2023
wynagrodzenie od od 24 PLN

obsługa maszyn produkcyjnych zgodnie z obowiązującymi standardami i procedurami firmy, nadzorowanie i kontrolowanie pracy magazynu
StPr/23/0054
data rozpoczęcia pracy od 27.01.2023
wynagrodzenie od od 27 PLN

REFERENT DZIAŁU EWIDENCJI
StPr/23/0049
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2023
wynagrodzenie od 1 565 PLN

zabiegi upiększające i pielęgnacyjne
StPr/23/0045
data rozpoczęcia pracy od 24.01.2023
wynagrodzenie od od 3 490 PLN

Praca na podstawowym etacie policjanta prewencji. Po ukończeniu szkoły policyjnej policjant zostanie skierowany do pełnienia służby patrolowo - interwencyjnej lub ruchu drogowego.
StPr/23/0033
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2023
wynagrodzenie od od 3 500 do 5 000 PLN

wykonywanie analiz mikrobiologicznych, ilościowych, jakościowych, próbek środowiskowych; przygotowywanie pożywek mikrobiologicznych; obsługa autoklawu; udział w utrzymaniu systemu zarządzania
StPr/23/0038
data rozpoczęcia pracy od 23.01.2023
wynagrodzenie od od 3 490 PLN

pomaganie dzieciom przy ubieraniu/rozbieraniu się; pomaganie przy różnych pracach i czynnościach higienicznych; uczestniczenie we wszelkich pracach porządkowych zgodnie wymaganiami sanepidu, pomaganie nauczycielom w przeprowadzaniu i przygotowywaniu zajeć edukacyjnych
StPr/23/0041
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2023
wynagrodzenie od 1 565 PLN

REKLAMA