Zamknij
REKLAMA
przygotowanie noży dyfuzyjnych, ostrzenie noży
StPr/22/0534
data rozpoczęcia pracy od 15.10.2022
wynagrodzenie od od 4 100 do 4 500 PLN

załadunek i rozładunek pras
StPr/22/0535
data rozpoczęcia pracy od 15.10.2022
wynagrodzenie od od 4 100 do 4 500 PLN

praca związana z transportem bieżących materiałów kampanijnych i przygotowywaniem roztworu sody amoniakalnej
StPr/22/0536
data rozpoczęcia pracy od 15.10.2022
wynagrodzenie od od 4 500 do 5 000 PLN

pobieranie próbek do laboratorium fabrycznego oraz załadunek wysłodków dla odbiorców
StPr/22/0537
data rozpoczęcia pracy od 15.10.2022
wynagrodzenie od od 4 100 do 4 500 PLN

sprawowanie opieki i prowadzenie zajeć dla uczniów, prowadzenie dziennika zajęć, prowadzenie rejestru wejść i wyjść
StPr/22/0541
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2022
wynagrodzenie od 1 565 PLN

Bieżąca obsługa kurnika
StPr/22/0533
data rozpoczęcia pracy od 27.09.2022
wynagrodzenie od od 19,7 PLN

kontrola przemiszeszczania, handlu i obrotu zwierzętami w kraju; kontrola gospodarstw w zakresie bioasekuracji oraz dobrostanu; prowadzenie rejestrów i dokumentacji podmiotów; praca w systemach informatycznych (TRACES, Vetlink); sporządzanie sprawozdań z badań i kontroli; pobieranie próbek do badań laboratoryjnych; kontrola prawidłowości przeprowadzania przez wynaczonych lekarzy weterynarii badań;
StPr/22/0532
data rozpoczęcia pracy od 06.10.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Obsługa obrabiarki sterowanej numerycznie
StPr/22/0530
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2022
wynagrodzenie od od 4 000 PLN

produkcja detali matalowych, zaginanie detali
StPr/22/0528
data rozpoczęcia pracy od 26.09.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Wykonywanie prac związanych z obsługą maszyn do produkcji worków foliowych, sprzątanie stanowiska pracy, inne prace zlecone
StPr/22/0529
data rozpoczęcia pracy od 22.09.2022
wynagrodzenie od od 23 PLN