Zaniemyśl: Dofinansowanie do likwidacji wyrobów azbestowych

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Wójt Krzysztof Urbas wydał zarządzenie w sprawie likwidacji wyrobów budowlanych zawierających azbest. Ponad 30 tys. zł jest przeznaczone na ten cel w tym roku.

Likwidacja wyrobów posiadających w swoim składzie azbest polegać będzie na usuwaniu i unieszkodliwianiu odpadów o kodach: 1706 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest oraz 17 06 05 – materiały budowlane zawierające azbest, powstałe przy likwidacji pokryć dachowych bądź elewacji z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie gminy Zaniemyśl. Na ten cel gmina przeznaczyła w tym roku 31 275 zł, z czego 21 tys. zł ma pochodzić z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Finansowaniu mają podlegać: demontaż obiektów budowlanych zawierających azbest, zabezpieczenie folią, przygotowanie do transportu i załadunek a także transport i przekazanie odpadów na składowisko posiadające zezwolenie na unieszkodliwianie tego typu odpadów. Ważne jest jednak, aby posiadać tytuł prawny do nieruchomości, gdzie podczas budowy wykorzystano materiały zawierające azbest oraz trzeba być zgłoszonym w ewidencji (tzw. bazie azbestowej), prowadzonej przez gminę lub Urząd Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych i elewacji oczywiście nie będą finansowane z tego projektu. Maksymalny koszt finansowania usunięcia wyrobów azbestowych u jednego wnioskodawcy nie może przekroczyć kwoty 4 tys. zł. W przypadku, gdy koszt będzie wyższy, gmina obciąży wnioskodawcę kwotą wynikłą z różnicy między kosztami całkowitymi a górnym pułapem ustanowionym w rozporządzeniu.

Wnioski o dofinansowanie tego przedsięwzięcia mogą składać osoby fizyczne, jednostki organizacyjne gminy, jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, wspólnoty mieszkaniowe i parafie. Formularze wniosków można pobierać z internetowej strony urzędu: www.zaniemysl.pl. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń, jednakże dopiero wtedy, gdy zostanie wyłoniony wykonawca.

Mariusz

Miłośnik historii i kultury regionu. Interesuje się wszystkim, co jest związane z naszym powiatem:
polityką, kulturą, sprawami społecznymi, walorami przyrodniczymi a przede wszystkim historią i
architekturą. Zajmuje się sprawami mieszkańców gmin ościennych Gminy Środa.

Jeżeli chcesz, żebym zajął się jakimś tematem pisz – m.duda@glospowiatusredzkiego.pl

Skomentuj

Upewnij się, że zostały wprowadzone wszystkie wymagane informacje oznaczone gwiazdką (*). Kod HTML jest niedozwolony.

WARTO OBEJRZEĆ

GPŚ news – bądź najlepiej poinformowany!

Włącz swój javascript, aby przesłać ten formularz

NOWE ZDJĘCIA

Koronawirus: Stan na dzień 10 maja
Odtworzą to, co było kiedyś
Koronawirus: Stan na dzień 9 maja
Koronawirus: Stan na dzień 8 maja
Zimna majowa noc i poranek