Skarga na niegospodarność wójta ws. ulicy Ogrodowej została jednogłośnie odrzucona przez radnych. Skarga na niegospodarność wójta ws. ulicy Ogrodowej została jednogłośnie odrzucona przez radnych.

Zaniemyśl: Odrzucona skarga

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Sprawa przebudowy ulicy Ogrodowej w Zaniemyślu nadal budzi kontrowersje. Pokazuje to skarga na działalność wójta w tej sprawie, która dotarła do rady gminy.

Skarga wpłynęła 10 czerwca i dotyczyła rzekomej niegospodarności środkami gminnymi przez wójta Krzysztofa Urbasa „poprzez zlecenie sporządzenia dokumentacji projektowej dotyczącej budowy ulicy Ogrodowej bez konsultacji z mieszkańcami, przez co gmina została narażona na istotną stratę finansową”. Sprawa została rozpatrzona przez radnych z Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i następnie uznana na niezasadną. Przeprowadzone postępowanie nie potwierdziło bowiem zarzutu, który pojawił się we wspomnianym piśmie.

- Sporządzenie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy ulicy Ogrodowej w Zaniemyślu zostało zlecone w dniu 1 kwietnia 2019 roku w oparciu o budżet Gminy Zaniemyśl na 2019 roku, w którym na ten cel przeznaczono kwotę 35.331,85 zł. Jest to kwota wyodrębniona z funduszu sołeckiego sołectwa Zaniemyśl zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego z 4 września 2018 roku. Radni potwierdzili, że projekt został zlecony bez wcześniejszej konsultacji z mieszkańcami. - Była to decyzja Wójta nosząca  pewne znamiona ryzyka, jednak nie dająca podstaw, by jednoznacznie stwierdzić, że „projekt będzie musiał być zlecony jeszcze raz”. Tym bardziej, że z notatki ze spotkania z mieszkańcami ul. Ogrodowej, które odbyło się 25 kwietnia 2019 roku (a więc faktycznie po zleceniu sporządzenia dokumentacji projektowej) wynika, że zaakceptowali oni rozwiązania przyjęte w koncepcji zagospodarowania terenu – argumentowali radni.

W dokumencie zwrócono też uwagę na to, że w gminie nie ustalono zasad i trybu przeprowadzania konsultacji, natomiast sprawy dotyczące założeń projektowych dla zamierzonych inwestycji nie są obowiązkowo konsultowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Podczas spotkania konsultacyjno-informacyjnego zorganizowanego przez Wójta Gminy Zaniemyśl w dniu 14 czerwca 2019 roku przyjęto pewne ustalenia, które mogą skutkować zmianami w projekcie. Ponieważ jednak prace nad projektem nie zostały jeszcze ukończone, a termin wykonania umowy to 30 września 2019 roku, nie jest przesądzone, że zmiany te wpłyną na ostateczny koszt projektu, ani tym bardziej, że kwota przeznaczona na ten cel w budżecie Gminy okaże się niewystarczająca. Wobec powyższego należy uznać przedmiotową skargę za niezasadną – stwierdzili radni, którzy ostateczną decyzję w tej sprawie podjęli na sesji w poniedziałek 8 lipca.

Przypomnijmy, że na wspomnianej ulicy nastąpi budowa chodnika o szerokości 2 metrów, a jezdnia będzie miała szerokość 6 metrów. Przy jezdni zostanie również wybudowany kolektor deszczowy. Będzie też obowiązywało ograniczenie prędkości do 30 km/h i tonażowe do 12 ton, co oznacza, że na ulicę nie będą mogły wjeżdżać pojazdy ciężarowe ze strony sąsiednich dróg, czyli z ulic Śremskiej i Poznańskiej. W trakcie spotkania konsultacyjnego przyjęto też, że na odcinku od ul. Śremskiej do zakrętu będą dwa progi zwalniające, a na pozostałym fragmencie do ul. Poznańskiej powstanie jeden. Nie jest jeszcze znany szacunkowy koszt przebudowy tej ulicy, jednak według wstępnych szacunków może on przekroczyć nawet milion złotych.

Radosław

Ukończył turystykę i rekreację na poznańskim AWF. Jednak zawsze interesowały go sprawy lokalne, dlatego wylądował w dziennikarstwie. Zajmuje się inwestycjami i sportem. Opisuje też wydarzenia z gmin Zaniemyśl i Nowe Miasto nad Wartą.

Jeżeli chcesz, żebym zajął się jakimś tematem, napisz - r.jagiela@glospowiatusredzkiego.pl.

Skomentuj

Upewnij się, że zostały wprowadzone wszystkie wymagane informacje oznaczone gwiazdką (*). Kod HTML jest niedozwolony.

WARTO OBEJRZEĆ

GPŚ news – bądź najlepiej poinformowany!

Włącz swój javascript, aby przesłać ten formularz

NOWE ZDJĘCIA

Koronawirus: Stan na dzień 10 maja
Odtworzą to, co było kiedyś
Koronawirus: Stan na dzień 9 maja
Koronawirus: Stan na dzień 8 maja
Zimna majowa noc i poranek