Nowe Miasto: Drożej za wywóz śmieci

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Od nowego roku mieszkańcy zapłacą więcej za odbiór segregowanych odpadów. Taką decyzję podjęli gminni radni w czasie poprzedniej sesji, która odbyła się w październiku.

Na podstawie decyzji radnych nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie obowiązywała od 1 stycznia 2021 r. i wynosi 28 zł. Jest to podwyżka o 3,50 zł od obecnie obowiązującej. Stawka dotyczy osób, które segregują śmieci. Co istotne, jeżeli właściciel danej nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wówczas naliczona jest podwyższona opłata, która wyniesie dokładnie 56 zł za miesiąc.

Jak możemy przeczytać w uzasadnieniu uchwały podjętej przez radnych wzięto pod uwagę: koszt odbioru i transportu planowanej ilości odpadów (885 853,56 zł), planowany koszt zagospodarowania odpadów w 2021 r. (1 580 965,69 zł), planowane koszty związane z obsługą administracyjną systemu i edukacją ekologiczną (247 145,57 zł). W gminie obecnie odpady w sposób selektywny zbiera 6 433 zł, a kolejne 1 645 osoby posiadają też kompostownik. Dlatego średni koszt związany z gospodarką odpadami w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosi 28 zł. Dodajmy też, że osoby kompostujące bioodpady po wprowadzeniu zmian we wspomnianej uchwale zapłacą o 2 zł mniej za miesiąc. Niemal wszyscy radni zgodzili się na kształt zmienionej uchwały. Tylko jeden głos był wstrzymujący.

Dodajmy też, że mieszkańcy, którzy otrzymają zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, nie mają obowiązku składania nowych deklaracji. Będzie to dotyczyć wyłącznie osób, które składają swoją pierwszą deklarację (w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych) lub też zmieniają danej zawarte we wcześniej złożonym dokumencie. Opłaty należy uiszczać bez wezwania co miesiąc w terminie do 15 dnia każdego miesiąca w kasie Urzędu Gminy Nowe Miasto nad Wartą lub na indywidualny nr rachunek bankowego: Bank Spółdzielczy Środa Wlkp. o/Nowe Miasto nad Wartą, podany w zawiadomieniu.

Radosław

Ukończył turystykę i rekreację na poznańskim AWF. Jednak zawsze interesowały go sprawy lokalne, dlatego wylądował w dziennikarstwie. Zajmuje się inwestycjami i sportem. Opisuje też wydarzenia z gmin Zaniemyśl i Nowe Miasto nad Wartą.

Jeżeli chcesz, żebym zajął się jakimś tematem, napisz - r.jagiela@glospowiatusredzkiego.pl.

Skomentuj

Upewnij się, że zostały wprowadzone wszystkie wymagane informacje oznaczone gwiazdką (*). Kod HTML jest niedozwolony.

WARTO OBEJRZEĆ

GPŚ news – bądź najlepiej poinformowany!

Włącz swój javascript, aby przesłać ten formularz

NOWE ZDJĘCIA

Kolegiata rośnie z dnia na dzień
Zostały wycięte drzewa. Dlaczego?
Mieszkańcy nie są zadowoleni z drogi
Średzianin z pandemicznym pamiętnikiem
Już wkrótce zrobi się niebezpiecznie