Trzy osoby wystarczą? YouTube/SesjaRadyPowiatuŚredzkiego

Trzy osoby wystarczą?

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Czy mniej znaczy więcej? Niedługo się przekonamy, gdyż radni powiatowi zmniejszyli liczbę członków zarządu powiatu.

Dziś wznowione zostały obrady Rady Powiatu Średzkiego. Przypomnijmy, że XXXV sesja, która odbyła się 16 grudnia, została przerwana po 10 godzinach obrad. Dzisiejsza sesja była kontynuacją tamtej.

Na samym początku nastąpiła zmiana porządku obrad. Wprowadzony został punkt „Sytuacja Powiatu związana z zmiana statutu Powiatu Średzkiego”. Dwa tygodnie temu w statucie został wprowadzony zapis mówiący, że Zarząd Powiatu będzie się składał z trzech członków, a nie jak dotychczas z pięciu. Starosta, Ernest Iwańczuk kwestionował podstawy prawne wprowadzenia tych zmian, choć dziś przyznał, że ustawodawca nie określił, kiedy można wprowadzać zmiany w statucie, co oznacza, że nie musi to być koniec kadencji. Starosta podkreślał jednak, że Zarząd Powiatu praktycznie jednogłośnie przegłosowywał wszystkie uchwały.

- To były najbardziej udane trzy miesiące w historii tego powiatu – stwierdził Iwańczuk pytając, czy tak wygląda demokracja, że decyduje większość. Wyraził także obawę, czy uchwały podjęte przez trzyosobowy Zarząd będą zgodne z prawem. W przypadku unieważnienia uchwały o zmianie statutu wszystkie uchwały podjęte od czasu wprowadzenia w życie trzyosobowego składu Zarządu będą także unieważnione. Jeśli sąd uzna, że zmiana statutu była zgodna z prawem, wówczas uchwały pięcioosobowego składu Zarządu będą nieważne.

- Niech Pan nie ma do nas żalu, że Panu posypała się koalicja – oznajmił Przewodniczący Rady Powiatu Średzkiego, Piotr Kasprzak – Nie możemy dzisiaj wyjść z tej sesji, jeżeli nie będziemy wiedzieć, iluosobowy będzie Zarząd Powiatu – stwierdził podkreślając jednocześnie, że ze strony nadzoru nie ma żadnych przesłanek, aby uznać wprowadzone w statucie zmiany za bezprawne.

- Ja będę zwoływał pięcioosobowy Zarząd, który będzie funkcjonował jak dotychczas – podkreślił Starosta.

W dalszej części sesji w tajnych głosowaniach, ze składu Zarządu zostali usunięci członkowie: radna Agnieszka Król i radny Bogusław Biernat. Tym samym w Zarządzie pozostali: Starosta Ernest Iwańczuk, Wicestarosta Małgorzata Wiśniewska-Zabłocka i radny Michał Matelski.

Następnie radni podejmowali uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowych okolicznym gminom z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.

Z naszych informacji wynika, że mimo wcześniejszych wątpliwości starosty i negowania zmian w zarządzie, Starosta pojawił się na posiedzeniu Zarządu Powiatu, który działa już w trzyosobowym składzie, a które posiedzenie odbyło się po zakończeniu sesji.

Czy trzyosobowy zarząd będzie lepiej pracował niż pięcioosobowy? Niedługo się przekonamy, czy radni podjęli słuszną decyzję…

Mariusz

Miłośnik historii i kultury regionu. Interesuje się wszystkim, co jest związane z naszym powiatem:
polityką, kulturą, sprawami społecznymi, walorami przyrodniczymi a przede wszystkim historią i
architekturą. Zajmuje się sprawami mieszkańców gmin ościennych Gminy Środa.

Jeżeli chcesz, żebym zajął się jakimś tematem pisz – m.duda@glospowiatusredzkiego.pl

Skomentuj

Upewnij się, że zostały wprowadzone wszystkie wymagane informacje oznaczone gwiazdką (*). Kod HTML jest niedozwolony.

WARTO OBEJRZEĆ

GPŚ news – bądź najlepiej poinformowany!

Włącz swój javascript, aby przesłać ten formularz

NOWE ZDJĘCIA

Mniej pociągów na średzkiej stacji
W hokeja gra dzięki tacie. Dziś marzy o igrzyskach
Które drogi wymagają naprawy?
Nie wiesz co zrobić z choinką po świętach?
A jednak są zwolnieni z opłat