Wydrukuj tę stronę

Dominowo: Powraca temat budowy kanalizacji

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Jeszcze w tym tygodniu Zakład Usług Komunalnych ma ogłosić przetarg na budowę sieci kanalizacyjnej na nowym osiedlu w Dominowie.

Przypominamy, że prace przy budowie kanalizacji zostały już rozpoczęte w ubiegłym roku. Po zakończeniu powstępowania przetargowego, wykonawca, który złożył najtańszą ofertę został wezwany w celu wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (600 tys. zł.). Inwestorzy, czyli dwóch deweloperów oraz gmina Dominowo byli przygotowani na kwotę ok 1 mln. zł. Po złożeniu wyjaśnień firma rozpoczęła prace.

Po pewnym czasie rozpoczęły się problemy. Wykonawca uznał, że warunki gruntowe są bardzo trudne. Nie był zainteresowany kontynuowaniem współpracy w szczególności przy kwocie, jaką zaoferował w przetargu. W październiku ubiegłego roku umowa z wykonawcą została rozwiązana. 4 października został podpisany protokół odbioru wykonania robót instalacyjnych. Protokół został podpisany przy udziale inspektora nadzoru oraz kierownika budowy. Odebrano 240,1 m.b. kanalizacji grawitacyjnej z PCV 200 oraz dwa zbiorniki przepompowni na kwotę 79.023,11 zł.

Według projektu inwestycja miała obejmować 1400 m.b. kanalizacji grawitacyjnej. Wykonano 240,1 m.b., czyli 17,15%. W sprawie ogłoszenia kolejnego przetargu prezes ZUK M. Sroczyński uczestniczył w spotkaniu z deweloperami jeszcze pod koniec ubiegłego roku. Ustalono, że warunki finansowania pozostają bez zmian. 1/3 kosztów pokrywa gmina Dominowo, pozostałą część deweloperzy.