Rozpoczęła się budowa budynku garażowo – gospodarczego wraz z instalacjami na terenie Stacji Uzdatniania Wody, przy ul. Kórnickiej w Środzie. Inwestycja jest jednym z elementów rozbudowy i modernizacji tego obiektu.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji w Środzie informuje, że w związku z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w Brodowie, aż do końca pierwszego kwartału 2021 roku mieszkańcy 21 miejscowości muszą się liczyć ze spadkiem ciśnienia wody i przerwami w jej dostawie.

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastycznym. Hasłem przewodnim jest „110 lat średzkich wodociągów”.

Dla zwiększenia możliwości poboru wody na terenach wiejskich w chwili obecnej trwa odwiert studni głębinowej w Brodowie. Studnia będzie miała ponad 130 m głębokości, a jej wydajność szacowana jest na ok. 25 m³/h.

9 lipca w Urzędzie Miejskim w Środzie wiceprezes MPECWiK Bartosz Bałażyk podpisał umowę o przyznaniu 1.997.962 złotych na rozbudowę infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej. Jakie inwestycje planuje przeprowadzić spółka za fundusze z przyznanej pomocy?

Średzkie Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w trosce o bezpieczeństwo świadczonych usług apeluje o ograniczenie osobistych wizyt w Biurze Obsługi Klienta.

Na ostatniej sesji rady miejskiej nastąpiło przyjęcie uchwały ws. planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2020-2023.

Średzki MPECWiK w najbliższych latach planuje kilka inwestycji, które pozwolą na znaczącą poprawę obecnego systemu zaopatrywania mieszkańców w wodę.

W ostatnich dniach burmistrz Piotr Mieloch wydał obwieszczenia dotyczące ustalenia lokalizacji dla inwestycji publicznych, które dotyczą budowy dwóch sieci wodociągowych.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Środzie, znane jako MPECWiK, obchodzi swoje 25. urodziny.

WARTO OBEJRZEĆ

GPŚ news – bądź najlepiej poinformowany!

Włącz swój javascript, aby przesłać ten formularz

NOWE ZDJĘCIA

Koronawirus: Stan na dzień 10 maja
Odtworzą to, co było kiedyś
Koronawirus: Stan na dzień 9 maja
Koronawirus: Stan na dzień 8 maja
Zimna majowa noc i poranek