Zakład Usług Komunalnych w Dominowie ogłosił nowy przetarg na stację uzdatniania wody w Murzynowie Kościelnym. Firma, która wygrała poprzednio, wycofała się z realizacji.

Urząd Miejski ogłosił postępowanie przetargowe na budowę kanalizacji deszczowej na Osiedlu Kwiatów Polnych. To kontynuacja ubiegłorocznej inwestycji w tym rejonie.

Niepowodzeniem zakończył się pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Kijewie. Nie znalazł się żaden chętny oferent do wniesienie wadium do postępowania.

W minionym tygodniu nastąpiło otwarcie ofert w przetargu na rozbudowę kolektorów sanitarnych i deszczowych z odbudową ulic w Środzie. Różnica pomiędzy najtańszą i najdroższą jest dość spora.

Na początku marca w Starostwie Powiatowym został ogłoszony przetarg na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku od ul. Romana Szlafroka do ul. Lotniczej w Środzie. Powstanie w tym miejscu kolejny fragment ścieżki rowerowej. 

W związku z wygaśnięciem poprzedniej umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, konieczne było ogłoszenie przetargu na nowy 2019 rok.

Kolejny przetarg na rozbudowę drogi wojewódzkiej na odcinkach Środa – Ruszkowo oraz Ruszkowo – Grzymysławice zostanie ogłoszony już w styczniu przyszłego roku, a jeśli nie wystąpią żadne nieprzewidziane okoliczności – rozstrzygnięty na przełomie maja i czerwca.

WARTO OBEJRZEĆ

GPŚ news – bądź najlepiej poinformowany!

Włącz swój javascript, aby przesłać ten formularz

NOWE ZDJĘCIA

Skarb ukryty w Chociczy? Setki poszukiwaczy!
Na plaży już bez piwa
Koronawirus: Stan na dzień 15 maja
18 sztuk oświetlenia
Droga szczególnie niebezpieczna?