Sołtys wsi Orzechowo, leżącej w sąsiednim powiecie a graniczącej z gminą Nowe Miasto zwraca uwagę na tereny leżące po orzechowskiej stronie przeprawy promowej, które zostały porozjeżdżane przez miłośników sportów motorowych.

Gmina Nowe Miasto na ten rok ma zaplanowanych wiele inwestycji ważnych dla wsi i swojego regionu. Nie wiadomo jednak, co z budową nowego budynku Urzędu Gminy.

W styczniu ubiegłego roku gmina podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umowę na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Boguszynie”. Inwestycja została zakończona, a 16 czerwca dokonano jej odbioru.

15 czerwca dokonano odbioru prac, które miały doprowadzić do dawnego stanu zabytkowy park w Klęce. W 2017 roku, w wyniku nawałnic, uległ on znacznemu zniszczeniu.

Jak informuje Urząd Gminy w Nowym Mieście nad Wartą, w związku z nagłą awarią, w dniu dzisiejszym (23 czerwca) od godziny 10:00 do godziny 15:00 wystąpi przerwa w dostawie wody dla miejscowości:

W Szkole Podstawowej im. księdza Jana Twardowskiego w Kolniczkach, kiedy już zawieszona zostanie nauka zdalna, a uczniowie wrócą do budynku, rozpocznie się wdrażanie projektu „Wirtualny fotoreporter szkolny”. Chętni będą mogli pracować w szkolnej redakcji informacyjnej.

Wójt Aleksander Podemski wydał zarządzenie w sprawie wykonania i finansowania zadania „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie Gminy Nowe Miasto nad Wartą w 2020 roku”.

Rekord świata? Brzmi nieprawdopodobnie? A jednak! Dzieci, młodzież ale i dorośli mogą wziąć w tym udział.

W lesie niedaleko Dębna nad Wartą można znaleźć śmieci. Nie jest to odosobniony przypadek, gdyż niestety często w lasach widzimy porozrzucane papierki, butelki czy inne odpady.

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego przypomniało mieszkańcom o możliwości zainstalowania w telefonie aplikacji „SISMS BLISKO”.

WARTO OBEJRZEĆ

GPŚ news – bądź najlepiej poinformowany!

Włącz swój javascript, aby przesłać ten formularz

NOWE ZDJĘCIA

Koronawirus: Stan na dzień 10 maja
Odtworzą to, co było kiedyś
Koronawirus: Stan na dzień 9 maja
Koronawirus: Stan na dzień 8 maja
Zimna majowa noc i poranek