W styczniu ubiegłego roku gmina podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umowę na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Boguszynie”. Inwestycja została zakończona, a 16 czerwca dokonano jej odbioru.

15 czerwca dokonano odbioru prac, które miały doprowadzić do dawnego stanu zabytkowy park w Klęce. W 2017 roku, w wyniku nawałnic, uległ on znacznemu zniszczeniu.

Jak informuje Urząd Gminy w Nowym Mieście nad Wartą, w związku z nagłą awarią, w dniu dzisiejszym (23 czerwca) od godziny 10:00 do godziny 15:00 wystąpi przerwa w dostawie wody dla miejscowości:

W Szkole Podstawowej im. księdza Jana Twardowskiego w Kolniczkach, kiedy już zawieszona zostanie nauka zdalna, a uczniowie wrócą do budynku, rozpocznie się wdrażanie projektu „Wirtualny fotoreporter szkolny”. Chętni będą mogli pracować w szkolnej redakcji informacyjnej.

Wójt Aleksander Podemski wydał zarządzenie w sprawie wykonania i finansowania zadania „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie Gminy Nowe Miasto nad Wartą w 2020 roku”.

Rekord świata? Brzmi nieprawdopodobnie? A jednak! Dzieci, młodzież ale i dorośli mogą wziąć w tym udział.

W lesie niedaleko Dębna nad Wartą można znaleźć śmieci. Nie jest to odosobniony przypadek, gdyż niestety często w lasach widzimy porozrzucane papierki, butelki czy inne odpady.

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego przypomniało mieszkańcom o możliwości zainstalowania w telefonie aplikacji „SISMS BLISKO”.

WARTO OBEJRZEĆ

GPŚ news – bądź najlepiej poinformowany!

Włącz swój javascript, aby przesłać ten formularz

NOWE ZDJĘCIA

Planowane wyłączenia prądu.
Przygotujesz tytkę dla potrzebujących?
Czy w Brodowie będzie bezpieczniej?
Albo bez uprawnień, albo nietrzeźwi
Odpust ku czci patronki