Bank Pekao

Władze gminy Zaniemyśl przekazały w formie darowizny specjalistyczne latarki Komendzie Powiatowej Policji w Środzie. Nowy sprzęt trafi do policjantów drogówki. Celem władz jest zwiększenie bezpieczeństwa na drogach i ulicach przede wszystkim gminy Zaniemyśl.

Otrzymaliśmy z Urzędu Miasta raport z konsultacji społecznych, które zostały przeprowadzone na terenie gminy Środa między 7 a 21 października. Konsultacje miały charakter ankiety, którą mieszkańcy mogli wypełnić przez Internet lub w sposób tradycyjny. Jak mieszkańcy oceniają dostęp do infrastruktury sportu i rekreacji? Na jakim poziomie jest dostępność i jakość opieki zdrowotnej? Jak oceniają bezpieczeństwo i jakość dróg? Jakich inwestycji chcą priorytetowo? Na te pytania i wiele innych odpowiadamy na podstawie otrzymanych wyników.

Jednym z punktów obrad Sesji Rady Gminy była debata nad Raportem o stanie gminy za rok 2019. Przyjrzeliśmy się bliżej temu dokumentowi.

Wójt Andrzej Janicki zachęca mieszkańców gminy do korzystania z bezpłatnej aplikacji mobilnej o nazwie O!strzegator.

Trwa budowa klasztoru u karmelitów bosych w Zwoli. W ostatnim czasie odbyła się tu kolejna narada z udziałem osób odpowiedzialnych za całokształt prac oraz sprawujących nadzór budowlany nad tym projektem.

W ubiegłym roku przeprowadzono pierwszy etap przebudowy drogi gminnej Płaczki – Śnieciska. Do 15 października nowa nawierzchnia powstanie na kolejnym odcinku drogi.

Oderwany karabin ponownie znajduje się we właściwym miejscu. Pomnik powstańców wielkopolskich przy średzkim liceum w minionym tygodniu został naprawiony.

Zakończyły się prace wykończeniowe w pobliżu nowego parku Łazienki. Dotyczyły one przede wszystkim połączenia starszej części z nowym parkiem tematycznym.

Władze gminy planują wymianę oświetlenia we wszystkich obiektach sportowych. W dłuższej perspektywie ma to przynieść znaczące oszczędności dla miejskiego budżetu.

Placówki szkolne w gminie Środa nie zostaną zamknięte. To decyzja burmistrza Piotra Mielocha i starosty Ernesta Iwańczuka.

WARTO OBEJRZEĆ

GPŚ news – bądź najlepiej poinformowany!

Włącz swój javascript, aby przesłać ten formularz

NOWE ZDJĘCIA

Potencjalny morderca w areszcie
Sprzedaż alkoholu w ubiegłym roku
Tą tragedią żyło tysiące średzian. Czy dziś jej życie może stać się przykładem świętości?
Wielki Post, czyli czas nawrócenia się
Henriquez na dłużej w Polonii!