Gmina Środa wraz z zarządem Rodzinnych Ogródków Działkowych im. J. Niedziałkowskiego przy ul. Kochanowskiego dokonała odbioru robót montażowych, gdzie wspólnym staraniem gminy i działkowców wykonano 18 szt. nowego energooszczędnego oświetlenia ledowego alejek na terenie ogrodu.

- Takie współdziałanie samorządu gminnego oraz zarządu ROD od wielu już lat korzystnie wpływa na rozwój miasta oraz terenów rekreacyjnych w naszym regionie – wyjaśnia Urząd Miejski w Środzie.

Gmina przyznała na tę inwestycję 20 tys. zł dofinansowania. 

Wkrótce jako tereny inwestycyjne do nabycia w drodze przetargu nieograniczonego będą cztery działki, stanowiące własność powiatu średzkiego.

Już pod koniec kwietnia na stronie internetowej Powiatu Średzkiego (www.powiatsredzki.pl) ma zostać uruchomiony iGeoMap/ePODGiK – program, który zautomatyzuje prace geodezyjne, ale przede wszystkim posłuży inwestorom i mieszkańcom do przesyłania wniosków on-line o uzbrojenie terenu.

Powraca temat ścieżki pieszo-rowerowej, która w ostatnich latach została wybudowana wokół średzkiego jeziora. Okazuje się, że znajduje się ona w większości na gruntach prywatnych.

Działki niezabudowane, obecnie użytkowane rolniczo o powierzchni od 0,6452 ha do 3,2914 ha, objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Uchwała nr VI/84/2007 z 26.04.2007 r. Rady Miejskiej w Środzie Wlkp.). Działka nr 3931 częściowo objęta przedmiotowym planem, natomiast pozostała część działki zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Środa Wielkopolska stanowi tereny z wiodącą funkcją przemysłowo gospodarczą. Dla części przedmiotowej działki nieobjętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji obejmującej budowę parkingu dla samochodów.

Działka numer 3790 o powierzchni 1,0353 ha, niezabudowana, obecnie użytkowana rolniczo, objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Uchwała nr XLIII/722/2013 z 24.10.2013 r. Rady Miejskiej w Środzie Wlkp.)

WARTO OBEJRZEĆ

GPŚ news – bądź najlepiej poinformowany!

Włącz swój javascript, aby przesłać ten formularz

NOWE ZDJĘCIA

Skarb ukryty w Chociczy? Setki poszukiwaczy!
Na plaży już bez piwa
Koronawirus: Stan na dzień 15 maja
18 sztuk oświetlenia
Droga szczególnie niebezpieczna?