Środa: Jakie inwestycje w wodociągach?

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Dla zwiększenia możliwości poboru wody na terenach wiejskich w chwili obecnej trwa odwiert studni głębinowej w Brodowie. Studnia będzie miała ponad 130 m głębokości, a jej wydajność szacowana jest na ok. 25 m³/h.

Aktualnie trwają również procedury przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy modernizacji i rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Brodowie. Hydrofornia Brodowo jest największą stacją uzdatniania wody MPECWiK na terenach wiejskich. Zaopatruje w wodę ponad 2,5 tys. mieszkańców gminy Środa z 20 miejscowości. W tym roku wykonany zostanie odwiert nowej studni dla SUW Trzebisławki, dzięki czemu stacja ta będzie miała większe rezerwy wody.

Na terenie SUW Starkówiec Piątkowski planowane jest wybudowanie fotowoltaiki, co pozwoli zmniejszyć koszty energii elektrycznej. Spółka także kontynuuje planową wymianę wodomierzy na nowoczesne urządzenia ze zdalnym odczytem. Zakończenie tego zadania planowane jest na koniec 2021 r. - Oprócz inwestowania środków własnych, mając na uwadze rosnące potrzeby w zakresie rozbudowy sieci wodociągowej na nowych terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, MPECWiK wyraża zgodę na budowę sieci przez inwestorów prywatnych. Jednak wiąże się z zaplanowaniem ich wykupu w kolejnych latach – mówi Bartosz Bałażyk, wiceprezes MPECWiK.

Zapewnienie właściwego oczyszczenia ścieków wymaga pilnego przystąpienia do przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Chwałkowie. Obecnie trwają procedury przetargowe dotyczące tej inwestycji. Kilka tygodni temu oddano przyłącze do budynku po byłej Modenie przy ul. Mała Klasztorna. Aktualnie trwa budowa przyłącza ciepła do budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego.

- Sezon grzewczy zacznie się w drugiej połowie września. Mimo trudnego czasu pandemii i wielu dodatkowych kosztów z tym związanych MPECWiK stara się realizować zaplanowane wcześniej inwestycje i remonty. Bez tych nakładów zagrożona byłaby realizacja podstawowych zadań spółki. MPECWiK Środa Wlkp – wyjaśnia Bartosz Bałażyk.

Jędrzej

Student dziennikarstwa. Miłośnik podróży i piłki nożnej. Członek Klubu Szalonego Podróżnika i pomysłodawca Zaniemyskiego Dnia Podróżnika.
Jeżeli chcesz, żeby zajął się jakimś tematem, napisz - j.jozefowicz@glospowiatusredzkiego.pl

Skomentuj

Upewnij się, że zostały wprowadzone wszystkie wymagane informacje oznaczone gwiazdką (*). Kod HTML jest niedozwolony.

WARTO OBEJRZEĆ

GPŚ news – bądź najlepiej poinformowany!

Włącz swój javascript, aby przesłać ten formularz

NOWE ZDJĘCIA

Koronawirus: Stan na dzień 20 kwietnia
Koronawirus: Stan na dzień 19 kwietnia
Problem jest - zgłoszeń nie ma
Koronawirus: Stan na dzień 18 kwietnia
Kiedy pójdziemy do restauracji?