W rekrutacji mogą wziąć udział uczniowie trzecich klas gimnazjów. W rekrutacji mogą wziąć udział uczniowie trzecich klas gimnazjów.

Rekrutacja do programu stypendialnego

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC informuje o możliwości ubiegania się przez absolwentów gimnazjów o stypendia naukowe w ramach programu „Marzenie o Nauce”.

W rekrutacji mogą wziąć udział uczniowie trzecich klas gimnazjów, którzy zamieszkują stale w miejscowości do 30 tys. mieszkańców, a więc również w Środzie. Stypendia przyznawane są kandydatom, którzy osiągnęli semestralną średnią ocen na poziomie nie niższym niż 4,5 (lub są laureatami i/lub finalistami konkursów i olimpiad przedmiotowych), a dochód w ich rodzinach nie przekracza 900 zł netto na osobę.

Stypendyści otrzymują wsparcie na trzy lata nauki w liceum, które obejmuje nie tylko zakwaterowanie i wyżywienie, ale także pokrycie kosztów ubezpieczenia, podręczników, zajęć dodatkowych, tak aby mogli w jak najlepszych warunkach rozwijać swoje talenty. W czasie ferii i wakacji organizujemy dla Stypendystów obozy sportowe. Przede wszystkim jednak zapewniamy naszym podopiecznym opiekę Koordynatorów Regionalnych EFC – doświadczonych pedagogów i psychologów, oddanych pracy z młodzieżą, którzy pozostają do dyspozycji uczniów podczas trwania stypendium.

Fundacja EFC działa już ósmy rok i przez ten czas przyznanych zostało 589 stypendiów dla wybitnie zdolnej młodzieży. Możemy poszczycić się już 317 Absolwentami, którzy kontynuują naukę na uczelniach wyższych w Polsce i za granicą. Wyniki zewnętrznej ewaluacji programu z końca 2017 roku wykazały, że programu „Marzenie o Nauce” pod względem kompleksowości i skuteczności spełnia najwyższe standardy. Badaniem zostali objęci stypendyści, absolwenci, rodzice, dyrektorzy liceów, z którymi współpracujemy, nauczyciele i pracownicy burs oraz pracownicy Fundacji.

Pierwszy etap rekrutacji trwa od 15 lutego do 31 marca 2018 r. i tym czasie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www.efc.edu.pl.

 

Skomentuj

Upewnij się, że zostały wprowadzone wszystkie wymagane informacje oznaczone gwiazdką (*). Kod HTML jest niedozwolony.