Średnie wyniki procentowe szkół opublikowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu. Podajemy wyniki dwóch przykładowych przedmiotów. Średnie wyniki procentowe szkół opublikowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu. Podajemy wyniki dwóch przykładowych przedmiotów.

Podsumowanie matur 2018

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Choć szkoły średnie oraz ich absolwenci zapomnieli już o majowych zmaganiach i znają dobrze wyniki matur, to jednak warto je przedstawić chociażby w minimalnym zarysie. Maturzyści, którym powiodło się nie najlepiej, na swoje wyniki muszą czekać do 11 września.

W raporcie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu podano, że do majowych egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej egzaminu maturalnego w województwie wielkopolskim przystąpiło 22 322 tegorocznych absolwentów liceów i techników. Egzamin zdało 17 691 uczniów, a 3 382 nabyło prawo do poprawkowego egzaminu w sierpniu.
Dla licealistów była to 4. edycja, a dla uczniów techników – 3. edycja matur w nowej formule. Spośród języków obcych najczęściej wybierany był język angielski.
Tegoroczni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych – zgodnie z zasadami przeprowadzania egzaminu maturalnego w nowej formule, obowiązującej od 2015 r. – obowiązkowo przystępowali również do egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.
Do egzaminu maturalnego w maju przystąpili także absolwenci wszystkich typów szkół z lat ubiegłych, którzy dotychczas nie uzyskali świadectwa dojrzałości, oraz tacy, którzy uzyskali je we wcześniejszych latach, a w maju br. chcieli podwyższyć swój wyniklubzaliczyćnowy przedmiot.
Ustne egzaminy poprawkowe odbywać się będą w dniach 21-22 sierpnia, a pisemne – 21 sierpnia.
Pełne wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego, uwzględniające zdających w czerwcu i w sierpniu br., będą dostępne od 11 września, a szczegółowe raporty o egzaminie maturalnym z każdego przedmiotu – od 21 września.

Ciekawostki
Warto wspomnieć, że w całej Polsce do egzaminu przystąpiło 247 840 maturzystów. Zdarzyło się 259 przypadków unieważnienia egzaminu maturalnego, zarówno w jego trakcie, jak i po nim. Nieprawidłowości dotyczyły m.in. niesamodzielnego rozwiązywania zadań, wniesienia lub korzystania z urządzeń telekomunikacyjnych, zakłócania przebiegu egzaminu. Bywało też tak, że niesamodzielność absolwenta stwierdzono po egzaminie.
Jak w poprzednich latach, najtrudniejszy okazał się dla uczniów egzamin z matematyki: nie poradziło sobie z nim aż 17 proc. absolwentów liceów i techników. Natomiast obowiązkowy język polski oblało tylko 3 proc. zdających.
W całym kraju z egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów było zwolnionych oraz najwyższy wynik otrzymało 1 148 laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych.

Odwołania
Od dwóch lat maturzyści mają szansę odwołania się od decyzji egzaminatorów sprawdzających ich prace. Takie odwołania rozpatrywane są przez niezależnych ekspertów.
Dotąd procedura wyglądała tak: maturzysta, którego zdziwił niski wynik egzaminu, mógł zobaczyć swoją pracę w siedzibie okręgowej komisji egzaminacyjnej, której podlega jego szkoła. Jeśli uznał, że egzaminator popełnił błąd, mógł wnioskować o ponowne sprawdzenie pracy. Kolejny egzaminator mógł te zastrzeżenia uznać i wtedy uczniowi zmieniano wynik. Od tej decyzji nie było już odwołania.
Teraz niezadowoleni absolwenci mają szansę na to, by ich przypadek rozpatrzył zewnętrzny arbiter powołany nie przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, ale przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.W 2017 r. na wgląd zdecydowało się aż 25 000 maturzystów, a wyniki zmieniono w 1 200 przypadkach.Jak będzie w tym roku?

Małgorzata

Z wykształcenia Specjalista ds. sprzedaży, z zamiłowania dziennikarz i fotoreporter. Interesuję się medycyną i kulturą w życiu codziennym, ale nade wszystko cenię sobie kreatywność, szczerość i życie rodzinne.

Jeżeli chcesz, żebym zajęła się jakimś tematem pisz – m.frackowiak@glospowiatusredzkiego.pl

Skomentuj

Upewnij się, że zostały wprowadzone wszystkie wymagane informacje oznaczone gwiazdką (*). Kod HTML jest niedozwolony.