Podczas poniedziałkowej sesji pożegnano Bogdana Schwanke, który po ponad 8 lat z końce sierpnia odszedł ze stanowiska zastępcy wójta Podczas poniedziałkowej sesji pożegnano Bogdana Schwanke, który po ponad 8 lat z końce sierpnia odszedł ze stanowiska zastępcy wójta Fot. Janusz Ludwiczak

Zaniemyśl: Pożegnano wicewójta

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Sprawozdanie z działalności Komisji doraźnej ds. funkcjonowania Wyspy Edwarda, zakup nieruchomości stanowiącej zabytkowy park w miejscowości Śnieciska czy skarga na działanie wójta – tym zajmowali się w poniedziałek zaniemyscy radni.

Na początku sesji odbyło się pożegnanie zastępcy wójta Gminy Zaniemyśl, Bogdana Schwanke, który z dniem 31 sierpnia, po 8 latach pracy złożył rezygnację ze stanowiska i postanowił wrócić do zawodu nauczyciela. Od poniedziałku były już wicewójt uczy informatyki w śremskiej szkole podstawowej.

– Tak już bywa, że przychodzimy i odchodzimy. Chciałbym podziękować za te lata pracy i służby na rzecz gminy i jej mieszkańców. Bywały też trudne i ciężkie chwile. Mam nadzieję, że podołasz pracy z uczniami – powiedział Krzysztof Urbas, wójt gminy Zaniemyśl.

– Wicewójtem byłem dokładnie od 14 lutego 2011 r. Chciałbym złożyć podziękowania radnym, przedstawicielom urzędu, sołtysom, dyrektorom placówek, a także mojej rodzinie. Odejście ze stanowiska to jest moja osobista decyzja – dodał Bogdan Schwanke, były wicewójt.

Na razie nie będzie powołany nowy wicewójt.
- Nie zamierzam na razie powoływać swojego zastępcy, będę musiał przejąć więcej obowiązków, ale czas pokaże – wyjaśnia „Głosowi” wójt Krzysztof Urbas.

W dalszej części sesji wójt przedstawił sprawozdanie z dwumiesięcznej działalności, od ostatniej sesji, która odbyła się na początku lipca. W ramach programu „Dobry start” na wyprawki szkolne przyznano świadczenia 759 dzieciom, wypłacono ponad 225 tys. zł. Z kolei na świadczenie „500+” wpłynęło 812 wniosków, przyznano je 1135 dzieciom na łączną kwotę 271 306,60 zł.

Głównym punktem obrad było sprawozdanie z działalności Komisji doraźnej ds. funkcjonowania Wyspy Edwarda, która działała od maja i odbyła w sumie pięć posiedzeń. Radni stwierdzili znaczne zniszczenia domku szwajcarskiego, rozbiórkę części pomieszczeń i elementów, a prace prowadzone były bez stosownych pozwoleń budowlanych i uzgodnień z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Wykazano również wyrządzenie znacznej szkody w mieniu komunalnym gminy. Sprawa ma trafić do prokuratury i Najwyższej Izby Kontroli, a więcej na ten temat napiszemy za tydzień.

W trakcie poniedziałkowej sesji zaniemyscy radni podjęli również uchwałę o wyrażeniu zgody na na bezprzetargowe zawarcie przez Wójta Gminy Zaniemyśl umowy dzierżawy nieruchomości na potrzeby wybudowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który znajdzie się w nowej lokalizacji - przy oczyszczalni.

Radni zgodzili się również na nabycie od Rolniczego Kombinatu Spółdzielczego nieruchomości w Śnieciskach, stanowiącej zabytkowy park. Za działkę o powierzchni blisko 1,9 ha gmina zapłaci 91,7 tys. zł.

Radni podjęli również uchwałę o nadaniu trzech nazw ulic: Żwirowej, Sowiej i Żurawiej w Jeziorach Małych oraz dokonali zmian w tegorocznym budżecie.

– Po korektach deficyt zmniejszy się o ponad 102 tys. zł. Ważniejsze zmiany to podwyżki dla nauczycieli, zakup parku w Śnieciskach, dotacja dla GOK, zabezpieczenie środków na energię elektryczną, gaz i wodę na Wyspie Edwarda oraz przeznaczenie środków na remont drogi Płaczki-Śnieciska i zakup łodzi ratowniczej dla OSP Zaniemyśl – wyjaśniał wójt Krzysztof Urbas.

Na zakończenie sesji radni głosowali w sprawie skargi na działanie wójta w zakresie przygotowania projektu budowy ulicy Ogrodowej w Zaniemyślu.

- „Skarżący wskazali m.in. naruszenie praworządności, poprzez nie informowanie mieszkańców i Rady Gminy, o podejmowanych decyzjach oraz podanie nieprawdziwych powodów niemożności zmiany projektu budowy ulicy Ogrodowej, naruszenie interesu skarżących poprzez odebranie prawa do konsultacji, nadużycie władzy i potencjalne przekroczenie uprawnień, poprzez zastosowanie szantażu i nie podjęcie próby kompromisu, naruszenie zasady pogłębiania zaufania uczestników postępowania do władzy publicznej i naruszenie zasady polubownego rozstrzygania kwestii spornych” – czytamy w uzasadnieniu do uchwały.

Osoby skarżące wnioskowały również, by droga nie przekraczała 5 metrów szerokości, a kanalizacja deszczowa przechodziła pod jezdnią, co zmniejszyłoby konieczność wywłaszczenia Lasów Państwowych, a także prosiły o uzasadnienie dlaczego wójt chce chce wywłaszczyć pas lasu o szerokości 4m-6m od Lasów Państwowych.

- Nie zgadzam się z zarzutami. Były spotkania z mieszkańcami 25 kwietnia i 14 czerwca na ulicy Ogrodowej. To jest ulica przelotowa, a nie plażowa. To jest droga publiczna, zabronimy poruszania się po niej pojazdom powyżej 12 ton. Zbudujemy coś, co będzie służyło na lata. Już dziś w Zaniemyślu – w wiosce się korkujemy, nie wszystkie nieruchomości przyjmą samochody. A podam przykłady najwęższych ulic – Modrzewiowa, która ma zaledwie 5,5 metra szerokości czy Kochanowskiego, gdzie udało się uzyskać szerokość 5,75 m i jest problem z przejezdnością, również przez zaparkowane samochody – podsumował wójt Krzysztof Urbas.

Ostatecznie w głosowaniu w sprawie skargi na działanie wójta 8 radnych było za, przeciw było czworo radnych (Alina Frąckowiak, Zbigniew Łyszczarz, Michał Marciniak i Ewaryst Pankowski), a od głosu wstrzymali się Tomasz Grabowski i Jerzy Grześkowiak.

Janusz

Absolwent gospodarki przestrzennej i technikum drogowego, jednak z pasji wybrał dziennikarstwo. Pracował m.in. w poznańskim oddziale Onet.pl, w "Głosie Wielkopolskim" i Radiu Emaus. Od 14 lat tworzy swój własny portal Lazarz.pl, a od niedawna również InfoKostrzyn.pl. Lubi informować opinię publiczną o tym co się dzieje. Interesuje się w szczególności inwestycjami, transportem i sprawami społecznymi.

Jeśli masz sprawę, która wymaga interwencji: j.ludwiczak@glospowiatusredzkiego.pl

Skomentuj

Upewnij się, że zostały wprowadzone wszystkie wymagane informacje oznaczone gwiazdką (*). Kod HTML jest niedozwolony.