Świetlica wiejska w Jeziorach Wielkich powstanie w budynku dawnej hydroforni. Świetlica wiejska w Jeziorach Wielkich powstanie w budynku dawnej hydroforni. www.zaniemysl.pl

Jeziory Wielkie: Świetlica w hydroforni

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Budynek świetlicy powstanie w budynku byłej hydroforni w Jeziorach Wielkich. Sprawa została rozpatrzona przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.

Przypomnijmy, że sprawa rozpoczęła się na początku lutego. Wtedy do komisji wpłynęło pismo od Agnieszki Kalisz, sołtysa miejscowości Jeziory Wielkie. Sprawa dotyczy adaptacji budynku po byłej hydroforni z przeznaczeniem na świetlicę wiejską. Grupa mieszkańców chciała doprowadzić do wycofania się z pierwotnej koncepcji i powstania budynku w innym miejscu.

- Z inicjatywy mieszkańców w styczniu utworzyła się grupa 45 osób, które działając jako KGW będą aktywnie angażować się we wszelkie działania społeczne mające na celu rozwój, integrację i jedność wioski. Miejsce jakie chcemy wskazać na świetlicę wiejską oraz plac zabaw to działka, na której znajduje się obecnie boisko, położona między ogródkami działkowymi a lasem. Dojazd do powyższej działki jest bezpośrednio z drogi gminnej. Wniosek ten motywujemy przede wszystkim bezpieczeństwem związanym z funkcjonującym obok placu zabaw torem wyścigowym AGRO WRAK TRACK. Tor wyścigowy znajduje się zaraz za płotem placu zabaw. Kolejnym problemem jest brak parkingu przy świetlicy jak również bezpośredniego dojazdu do niej – czytamy w piśmie, które wpłynęło do rady gminy w środę 13 lutego.

Na ostatnim posiedzeniu komisji wspólnej, w poniedziałek 17 czerwca radni zapoznali się z końcowym stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. - Lokalizacja świetlicy w budynku byłej hydroforni nie powinna być dla mieszkańców zaskoczeniem, ponieważ już ustawienie placu zabaw w 2017 roku na działce 178/14 było czytelnym sygnałem, że właśnie to miejsce będzie kształtowane jako przestrzeń wspólna służąca integracji mieszkańców wsi. Nota bene plac zabaw także powstał ze środków funduszu sołeckiego, a więc na podstawie decyzji zebrania wiejskiego. Mieszkańcy wsi mieli więc dość czasu i okazji, by zgłaszać zastrzeżenia co do wyboru miejsca – czytamy we fragmencie stanowiska radnych z Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

- W tej sytuacji w ocenie komisji niezasadne byłoby zaniechanie prac nad adaptacją byłej hydroforni na świetlicę wiejską. Należy jednak dołożyć wszelkich starań, aby zarówno na etapie opracowania koncepcji, jak i realizacji inwestycji bezwzględnie wyegzekwować od właściciela działki 178/15 wyznaczenie przebiegu drogi dojazdowej o parametrach wynikających z ustanowionej służebności drogi koniecznej i to w sposób nie kolidujący z prowadzoną na tym gruncie działalnością. Należy zabezpieczyć także otoczenie przyszłej świetlicy, odgradzając ją w sposób odpowiednio wytrzymały od terenu, na którym odbywają się wyścigi samochodowe. Uzasadnione będzie także odizolowanie terenu przynależącego do świetlicy od hałaśliwego sąsiedztwa pasem zieleni izolacyjnej. Wspólnie z zarządcą drogi powiatowej przebiegającej przez wieś Jeziory Wielkie należy wytyczyć i zorganizować bezpieczne przejście dla pieszych przez tę drogę – czytamy w kolejnym fragmencie stanowiska komisji.

Radosław

Ukończył turystykę i rekreację na poznańskim AWF. Jednak zawsze interesowały go sprawy lokalne, dlatego wylądował w dziennikarstwie. Zajmuje się inwestycjami i sportem. Opisuje też wydarzenia z gmin Zaniemyśl i Nowe Miasto nad Wartą.

Jeżeli chcesz, żebym zajął się jakimś temat, napisz - r.jagiela@glospowiatusredzkiego.pl.

Skomentuj

Upewnij się, że zostały wprowadzone wszystkie wymagane informacje oznaczone gwiazdką (*). Kod HTML jest niedozwolony.