Miłośnicy jazdy rowerem mieli dobrą okazją do spędzenia rodzinnej niedzieli podczas 15-kilometrowego rajdu rowerowego.
Jednostka pożarnicza z Krzykos otrzymała dofinansowanie na ochronę przeciwpowodziową. Podczas uroczystości wręczenia decyzji strażakom podziękował minister Mariusz Błaszczak.
Strażacy z Pięczkowa zaprezentowali wysoki poziom wyszkolenia na zawodach w Białym Piątkowie. Musieli m.in. ewakuować rannego przy wykorzystaniu sprzętu wysokościowego.