Wójt Andrzej Janicki zapowiedział m.in. złożenie pisma do starostwa „w obronie” promu w Dębnie. Wójt Andrzej Janicki zapowiedział m.in. złożenie pisma do starostwa „w obronie” promu w Dębnie. youtube.com/Gmina Krzykosy

Co z gminnymi inwestycjami?

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Wójt gminy Andrzej Janicki podczas sesji Rady Gminy poinformował, że powiat wycofał z budżetu pieniądze na przebudowę drogi Sulęcin – Borowo. Nie przeznaczy także większych środków na poprawę jakości dróg powiatowych na terenie gminy Krzykosy. Dokończona zostanie natomiast jedna inwestycja.

Sesja Rady Gminy Krzykosy odbyła się 6 lutego. Po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji i informacjach przewodniczącego oraz wójta działaniach między sesjami, rozpoczęto głosowanie nad projektami uchwał. Przegłosowano między innymi zmianę niektórych ustaw związanych z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą. Ma ona na celu zwiększenie udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Dodany ma zostać m.in. artykuł mówiący, że „grupa mieszkańców gminy, posiadających czynne prawa wyborcze do organu stanowiącego, może wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą”. Nadano też nazwę drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Pięczkowo, biegnącej od ulicy Leśnej w kierunku północnym – ul. Polna. Radni zatwierdzili również udzielenie pomocy finansowej w wysokości 28 330,55 zł dla gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.

W punkcie sesji Wolne głosy i wnioski pojawiło się kilka ciekawych propozycji odnośnie rozwoju gminy, na które starał się odpowiedzieć wójt Andrzej Janicki. Jena z radnych wyraziła zadowolenie z nowo powstałego oświetlenia w Krzykosach, jednak zaznaczyła, że mogła zajść pomyłka, gdyż lampy potrzebne były przy przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Tęczowej i Jabłoniowej, a postawione zostały przy ul. Rolnej. Poprosiła więc o rozważenie dodatkowej latarni w tym miejscu. Zauważyła również, że planuje się kilka imprez plenerowych na placu w Krzykosach, a budynek gospodarczy znajdujący się niedaleko szpeci ogólny wygląd miejsca. Zasugerowała więc jego rozebranie.

Wójt Krzykos poinformował, że weźmie pod uwagę uwagi i propozycje mieszkańców i radnych. Wytłumaczył także sytuację drogi Murzynowo Leśne – Sulęcin, o której dokończenie pojawiały się pytania. - Kontynuacja inwestycji leży po stronie powiatu. Pieniądze na ten cel są zarezerwowane w budżecie i odbył się już nawet przetarg na wykonanie prac. Nakładka na drogę będzie więc zrobiona do końca – mówił podczas sesji Andrzej Janicki. Poruszył też kwestię drogi powiatowej Sulęcin – Borowo, która jego zdaniem jest bardzo istotna dla mieszkańców. Podkreślił, że pieniądze na jej przebudowę nie zostały wycofane z powiatowego budżetu na jego wniosek, a zrobił to już wcześniej zarząd. - Poprosiłem jednak w rozmowie ze starostą chociaż o środki na projekt tej drogi, co w przyszłości ułatwiłoby realizację inwestycji – mówił wójt, przypominając, że starostwo nie przeznacza zbyt dużych kwot na drogi w gminie.

W planach Andrzej Janicki ma także postawienia wiaty chroniącej od deszczu i wiatru na przystanku autobusowym w Solcu, modernizację przystanku przy DK11. Zapewnił także, że wystosuje pismo do Starostwa Powiatowego, zgodnie z prośbą mieszkańców i sołtysa Pięczkowa, odnośnie sprawy zakupu nowego promu w Dębnie.

Sonia

Miłośniczka zwierząt i przyrody. Zajmuje się głównie działem gminnym i służbami mundurowymi. Chętnie zajmie się także wszelkimi zgłoszeniami od mieszkańców.

Jeżeli chcesz, żebym zajęła się jakimś tematem pisz – s.langner@glospowiatusredzkiego.pl

Skomentuj

Upewnij się, że zostały wprowadzone wszystkie wymagane informacje oznaczone gwiazdką (*). Kod HTML jest niedozwolony.