Działki nr 3916, 3917, 3919, 3923, 3924, 3925, 3926, 3931 Działki nr 3916, 3917, 3919, 3923, 3924, 3925, 3926, 3931

Strefa inwestycyjna. Działki nr 3916, 3917, 3919, 3923, 3924, 3925, 3926, 3931

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Działki niezabudowane, obecnie użytkowane rolniczo o powierzchni od 0,6452 ha do 3,2914 ha, objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Uchwała nr VI/84/2007 z 26.04.2007 r. Rady Miejskiej w Środzie Wlkp.). Działka nr 3931 częściowo objęta przedmiotowym planem, natomiast pozostała część działki zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Środa Wielkopolska stanowi tereny z wiodącą funkcją przemysłowo gospodarczą. Dla części przedmiotowej działki nieobjętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji obejmującej budowę parkingu dla samochodów.

Przeznaczenie:

 

Działka nr 3916 stanowi:

- teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów,

- teren zieleni izolacyjnej.

Działka nr 3925 stanowi:

- teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

Działka nr 3823 stanowi:

- teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów,

Działka nr 3924 stanowi:

- teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów,

Działka nr 3917 stanowi:

- teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów,

- teren zieleni izolacyjnej,

Działka nr 3919 stanowi:

- teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów,

- teren zieleni izolacyjnej,

Działka nr: 3926 stanowi:

- droga dojazdowa wewnętrzna.

Działka nr 3931 (w części objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego) stanowi:

- teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów,

- droga dojazdowa wewnętrzna,

- teren trafostacji,

W części nieobjętej planem, zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, działka stanowi tereny z wiodącą funkcją przemysłowo gospodarczą.

Dla części przedmiotowej działki nieobjętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji obejmującej budowę parkingu dla samochodów.

 

Działki 3916 i 3917 sprzedawane są łącznie.

 

Opis oferty:

- sprzedaż działek wraz z udziałem w działce nr 41/20 przeznaczonej pod drogę dojazdową wewnętrzną,

- plan zagospodarowania przestrzennego: Uchwała nr VI/84/2007 z 26.04.2007 r. Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działalności gospodarczej położonego w Kijewie i Włostowie,

- działki zlokalizowane przy drodze krajowej S11, za trakcją PKP,

- sąsiedztwo: grunty rolne, dalej dalej zabudowania przemysłowe, mieszkalne i gospodarcze,

- działki nie posiadają uzbrojenia technicznego. Częściowe uzbrojenie w zasięgu,

- działki obecnie użytkowane rolniczo.

 

Bliższe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej

ul. Daszyńskiego 5,

63-000 Środa Wielkopolska

pokój nr 116 (parter),

telefonicznie pod nr 61 286 62 36

 

Skomentuj

Upewnij się, że zostały wprowadzone wszystkie wymagane informacje oznaczone gwiazdką (*). Kod HTML jest niedozwolony.