D. Bielecka - Rzecznik Praw Konsumenta D. Bielecka - Rzecznik Praw Konsumenta

Prawo jest po twojej stronie

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Zdarzyło się Wam kupić towar niezgodny z opisem? A może ktoś namówił Was na bardzo niekorzystną umowę na telefon, prąd, czy gaz? Aby nie dać się oszukać w dzisiejszym świecie konsumenta, warto znać Darię Bielecką, która od 1 marca pełni funkcję powiatowego rzecznika konsumentów. O staniu na straży praw konsumentów rozmawiał z nią Mariusz Maciejewski.

Za kilka dni rozpoczyna pani pracę na stanowisku rzecznika praw konsumentów. Jakie jest pani doświadczenie w tym temacie?
– Udzielaniem pomocy w załatwianiu spraw konsumenckich zajmuję się od 2014 roku. Swoją drogę zawodową rozpoczęłam od pracy w poznańskim oddziale Federacji Konsumentów, gdzie początkowo świadczyłam pomoc jako aplikant radcowski, a od 2016 roku jako radca prawny. W dalszym ciągu czynnie uczestniczę w tamtejszych dyżurach, a ponadto prowadzę własną praktykę w ramach kancelarii. Praca arbitra Stałego Sądu Polubownego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Poznaniu oraz arbitra przy prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej motywuje mnie do samodoskonalenia się. Pełnione dotychczas obowiązki ułatwią mi płynnie przejąć obowiązki po mojej poprzedniczce.


Z jakimi problemami mieszkańcy powiatu średzkiego mogą się zgłaszać do rzecznika konsumentów?
– Tematów jest wiele, od umów kupna-sprzedaży, przez umowy kredytowe, po umowy ubezpieczeniowe. Najczęstszymi problemami są jednak umowy zawierane z operatorami telekomunikacyjnymi lub energetycznymi. Kolejną grupą są konsumenci, którzy zawarli umowy o organizację wycieczki z biurem podróży, ale organizator nie wywiązał się należycie z zawartego kontraktu.
Oferowane przez rzecznika konsumentów formy pomocy to przede wszystkim zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej, występowanie do przedsiębiorców czy mediacje. Rzecznik może także między innymi wytaczać powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępować do już toczących się postępowań, a także występować jako oskarżyciel publiczny w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów.


Jako rzecznik praw konsumenta, jakie rady już teraz może pani przekazać średzianom? Jakie błędy najczęściej popełniamy?
– Przede wszystkim czytajmy podpisywane dokumenty, stosujmy zasadę ograniczonego zaufania do osób proponujących nam zawieranie transakcji. Dotyczy to w szczególności przedsiębiorców działających w terenie oraz na wszelkiego rodzaju pokazach. Konsument, składając wszelkie dokumenty przedsiębiorcy, powinien pamiętać o przygotowaniu ich w dwóch egzemplarzach tak, aby mieć potwierdzenie ich złożenia przy ewentualnym dalszym sporze.


O jakich prawach konsumenta często zapominamy? Czy np. podpisując umowę, możemy się z niej wycofać?
– Zakres posiadanych przez konsumentów uprawnień w celu dochodzenia swoich praw jest dość szeroki. Pamiętajmy choćby, że reklamację można złożyć w oparciu o przepisy o rękojmi za wady lub w ramach gwarancji. Ten pierwszy sposób daje nam większą skuteczność pozasądowego rozwiązania sporu z pozytywnym skutkiem.
W przypadku umów należy mieć na względzie przede wszystkim to, czy taka umowa była zawarta w lokalu przedsiębiorcy, czy też poza lokalem lub na odległość. Przy umowach zawartych poza lokalem mamy co do zasady 14 dni. Termin ten liczy się w dniach kalendarzowych, a nie roboczych, co przedsiębiorcy często wykorzystują do wprowadzenia w błąd. Pamiętajmy też, że najlepiej poinformować przedsiębiorcę listownie lub drogą mailową.
Z kolei w przypadku umów, które konsument zawarł w lokalu przedsiębiorcy, nie ma odgórnego uprawnienia do bezwarunkowego wycofania się. Nie należy tego jednak mylić z możliwością jednostronnego rozwiązania tak zawartej umowy z uwagi na wady oświadczenia woli, jakimi ta umowa została obarczona.


Gdzie będzie mieścić się pani biuro? W jakich dniach będzie pani przyjmować interesantów?
– Biuro rzecznika konsumentów będzie się mieścić w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 1. Interesanci będą przyjmowani we wtorki w godzinach od 13:00 do 17:00 oraz w czwartki w godzinach od 9:00 do 13:00.

Sonia

Miłośniczka zwierząt i przyrody. Zajmuje się głównie działem gminnym i służbami mundurowymi. Chętnie zajmie się także wszelkimi zgłoszeniami od mieszkańców.

Jeżeli chcesz, żebym zajęła się jakimś tematem pisz – s.langner@glospowiatusredzkiego.pl

Skomentuj

Upewnij się, że zostały wprowadzone wszystkie wymagane informacje oznaczone gwiazdką (*). Kod HTML jest niedozwolony.