Zarobisz o 70 zł więcej

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Od stycznia bieżącego roku w Polsce wzrosła płaca minimalna. Obecnie wynosi ona 2100 zł brutto. Oznacza to, że najniższa krajowa stawka jest większa o 100 zł brutto w porównaniu do 2017 r. Zmieniła się także minimalna stawka godzinowa – z 13 zł na 13,70 zł.

(Nie)godna podwyżka 
Może i wielkiego majątku nikt się na tej zmianie nie dorobi, ale dobrze, że procedura podwyżki płacy minimalnej jest przeprowadzana. Inaczej niektórzy mogliby zatrzymać się na wynagrodzeniu sprzed kilku lat.
I tak, najniższa krajowa od stycznia wynosi 2100 zł brutto (2000 zł w 2017 r.), czyli 1530 zł „na rękę” (1459,48 zł w 2017 r.). Pracownik wypracowujący taką stawkę zarobi o 70 zł miesięcznie więcej, a rocznie – o 840 zł więcej. Jest to pięcioprocentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia w stosunku do poprzedniego roku. Wzrosła też minimalna stawka godzinowa – z 13 zł do 13,70 zł dla określonych umów cywilnoprawnych.
Trzeba zaznaczyć, że płaca minimalna obowiązuje tylko osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, a nie pracujące na umowę cywilnoprawną (umowę-zlecenie lub umowę o dzieło). Ustalone najniższe wynagrodzenie to stawka, jaką pracodawca musi wypłacić każdemu pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy – niezależnie od posiadanych kwalifikacji, zaszeregowania czy warunków pracy. Wzrosła także wysokość odprawy przy zwolnieniu grupowym, dodatku za pracę w porze nocnej, wynagrodzenia za czas przestoju czy podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i macierzyńskiego.

Urzędy pracy – jakie stawki?
Prawo do zasiłku przysługuje osobie bezrobotnej, która przepracowała 365 dni w okresie 18 miesięcy przed rejestracją i w tym czasie otrzymywała co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę (można uwzględnić też inne umowy).Wysokość zasiłku zależy od liczby udokumentowanych lat pracy.
Przez pierwsze trzy miesiące zasiłek obniżony (80 proc. za mniej niż 5 lat pracy) wynosi 583,06 zł netto, a w kolejnych miesiącach 468,11 zł netto. Zasiłek podstawowy (100 proc. za 5-20 lat pracy) to najpierw 717,30 zł netto, a następnie 572,87 zł. Zasiłek podwyższony (za powyżej 20 lat pracy) stanowi z kolei przez pierwsze trzy miesiące 851,63 zł netto, a później 678,71 zł.
Zmiana minimalnego wynagrodzenia nie wpływa na wysokość zasiłku. Zasiłki dla bezrobotnych podlegają z dniem 1 czerwca waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku. Okres pobierania zasiłku w powiecie średzkim wynosi 180 dni (ponieważ stopa bezrobocia na obszarze naszego powiatu w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju) lub 365 dni (osoby powyżej 50 r.ż. i z minimum 20-letnim okresem uprawniającym do zasiłku albo osoby, które mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a ich małżonek również jest bezrobotny i utracił prawo do zasiłku, lub osoby samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat).

Małgorzata

Z wykształcenia Specjalista ds. sprzedaży, z zamiłowania dziennikarz i fotoreporter. Interesuję się medycyną i kulturą w życiu codziennym, ale nade wszystko cenię sobie kreatywność, szczerość i życie rodzinne.

Jeżeli chcesz, żebym zajęła się jakimś tematem pisz – m.frackowiak@glospowiatusredzkiego.pl

Skomentuj

Upewnij się, że zostały wprowadzone wszystkie wymagane informacje oznaczone gwiazdką (*). Kod HTML jest niedozwolony.