Skala bezrobocia w latach 2013 - 15 Skala bezrobocia w latach 2013 - 15

Czy żyje się lepiej?

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Przyjrzeliśmy się danym opublikowanym przez Urząd Statystyczny, dotyczącym poszczególnych gmin z naszego powiatu. Czy za sprawą tych statystyk możemy stwierdzić, że podnosi się poziom naszego życia?

Bezrobocie maleje
Urząd Statystyczny regularnie upublicznia wyniki swojej pracy. Jak dowiadujemy się z jego ostatniej publikacji, we wszystkich gminach powiatu średzkiego od kilku lat spada poziom bezrobocia. W gminie Nowe Miasto w 2013 roku bezrobocie wynosiło ponad 10%, rok później zmalało do 8,7%, a w 2015 roku bez pracy pozostawało już tylko 7,6% mieszkańców. Tendencja spadkowa utrzymywała się również w gminie Dominowo. Tam bezrobocie w 2013 roku utrzymywało się na podobnym poziomie, przekraczającym 10%. W 2014 roku wskaźnik ten zmniejszył się do 8,8%, a w roku 2015 do 8,1%. W gminie Krzykosy odsetek osób bezrobotnych wyniósł w 2013 roku 8,6%, w 2014 roku było ich 7,5%, a w 2015 roku ? 6,1%. Najniższe bezrobocie w 2015 roku odnotowano w gminie Zaniemyśl. Wyniosło ono wtedy 5,6%, podczas kiedy rok wcześniej było to 6,8%, a dwa lata wcześniej wskaźnik szybował do poziomu 8,3%. Bezrobocie malało również w gminie Środa. W 2013 roku było na poziomie 9,4%, w 2014 roku spadło do 7,9%, a w 2015 roku zmalało jeszcze do poziomu 7,1%.


Przeciwdziałają alkoholizmowi
Z każdym rokiem w średzkich gminach coraz mniej osób korzystało również ze środowiskowej pomocy społecznej. W gminie Nowe Miasto w 2013 roku wskaźnik ten wyniósł 11,1%, w 2014 roku ? 10,5%, a w 2015 roku ? 9,5%. W gminie Dominowo w 2013 roku z pomocy społecznej korzystało 12,3% mieszkańców, a w 2015 roku już o 3% osób mniej. W gminie Krzykosy w roku 2013 wskaźnik takich osób utrzymywał się na poziomie 7,1%, a dwa lata później było to już tylko 5,6%. W gminie Zaniemyśl statystyka zmniejszyła się na przestrzeni dwóch lat z 6,8% do 5,6%, natomiast w gminie Środa z 8% do 7,2% mieszkańców korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej. Mniej pocieszające jest to, że w dalszym ciągu gminy duże kwoty muszą przeznaczać na działania ukierunkowane na zwalczanie alkoholizmu. Gmina Nowe Miasto w 2015 roku wydała na ten cel kwotę 114 tys. zł, co daje prawie 12,5 zł na osobę. W gminie Dominowo wskaźnik ten wyniósł prawie 9 zł na osobę, w gminie Krzykosy ? ponad 13 zł, w gminie Zaniemyśl ? niemal 13,5 zł, a w gminie Środa ? ponad 18 zł.


Dochody gmin rosną?
Innym wskaźnikiem mówiącym o tym, że poprawia się sytuacja materialna w naszym regionie, mogą być dochody. Od kilku lat w poszczególnych gminach odnotowuje się bowiem ich stopniowy wzrost. Dochód jednego mieszkańca gminy Nowe Miasto w przeciągu lat 2013-2015 wzrósł o ponad 400 zł. W gminie Dominowo dochód gminy w przeliczeniu na mieszkańca zwiększył się o blisko 300 zł. Najmniejszy wzrost zanotowano w gminie Krzykosy ? mieszkańcy tego obszaru zarabiają jedynie 31 zł więcej niż miało to miejsce dwa lata temu. W gminie Zaniemyśl dochód na jednego mieszkańca podniósł się natomiast o ponad 350 zł, a w gminie Środa aż o 500 zł.

Skomentuj

Upewnij się, że zostały wprowadzone wszystkie wymagane informacje oznaczone gwiazdką (*). Kod HTML jest niedozwolony.