×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 55

Radni muszą zadecydować, która gminna inwestycja będzie miała pierwszeństwo. Radni muszą zadecydować, która gminna inwestycja będzie miała pierwszeństwo.

Zmiany w budżecie

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

W poniedziałek 11 marca odbyła się kolejna sesja rady gminy Dominowo. Najwięcej dyskusji wywołały zmiany w budżecie.

Wójt, w swoim sprawozdaniu z działalności międzysesyjnej, poinformował, że zakończyła się procedura podziału działek, które są własnością gminy, a które po części mają zostać przekazane jako udział gminy w spółce, po przekształceniu Zakładu Usług Komunalnych. W Biskupicach odbyły się prace przy zbiórce poboczy, co zostało sfinansowane z funduszu sołeckiego. W tym miejscu wójt podziękował rolnikom, którzy zaangażowali się w wywóz urobku. Dzięki temu można było zminimalizować koszty. Włodarz gminy wspomniał również o pracach nad urealnieniem budżetu jednostek, zwłaszcza oświatowych. Ostateczna subwencja została zwiększona o kwotę 50 tys. zł. Jednocześnie w życie weszły podwyżki dla nauczycieli, w związku z czym konieczna jest dalsza praca nad budżetem. Zgodnie z reformą w szkołach przybywa też oddziałów, co bezpośrednio przekłada się na liczbę zatrudnionych nauczycieli oraz na budżet gminy. Podczas sesji poruszony został też problem odpadów z budowy jednego z osiedli.
Radni, w dalszej części obrad, podjęli uchwały dotyczące ustalenia stawki za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim urządzenia, opłat przy zakładaniu żłobków oraz zmian w budżecie. Zmiany dotyczyły 170 tys. zł przychodów z tytułu wolnych środków oraz 53 tys. zł dochodów. Wydatki zwiększono o kwotę 223 tys. zł. Środki te przeznaczono na wydatki inwestycyjne na przebudowę sieci wodociągowej w Chłapowie (40 tys. zł), budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych (50 tys. zł), pomoc finansową dla powiatu średzkiego na likwidację wyrobów zawierających azbest (6tys. zł), doposażenie i modernizację placu zabaw w Zberkach (45 tys. zł, z czego dofinansowanie ze środków zewnętrznych ma wynieść 29 tys. zł) oraz na wsparcie prac remontowych i konserwatorskich w budynkach zabytkowych (15 tys. zł).
Kwota 50 tys. zł została zapisana również na budowę chodnika w Murzynowie Kościelnym w kierunku Sabaszczewa. W tym miejscu radny L. Grazma poruszył problem braku chodnika oraz parkingu przy Szkole Podstawowej w Gieczu. Złożył wniosek, aby zawiesić podjęcie tego punktu uchwały do czasu ustalenia, która inwestycja jest ważniejsza dla bezpieczeństwa dzieci. Innego zdania była radna M. Tomczak, która powiedziała, że należy dokończyć rozpoczęte inwestycje, a drogą z Sabaszczewa do Murzynowa również poruszają się dzieci do szkoły. Ze względu na procedury, wójt zaproponował, aby przyjąć projekt uchwały. Sam zobowiązał się natomiast do wstrzymania rozpoczęcia inwestycji, aby radni mieli czas na podjęcie decyzji na najbliższej sesji. Uchwała została więc podjęta.

Skomentuj

Upewnij się, że zostały wprowadzone wszystkie wymagane informacje oznaczone gwiazdką (*). Kod HTML jest niedozwolony.