Na sesji dyskutowano o wielu ważnych sprawach. Na sesji dyskutowano o wielu ważnych sprawach. Urząd Gminy Dominowo

Dla kogo bezpłatna komunikacja?

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Wywóz odpadów, obsadzenie stanowiska dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury oraz bezpłatne korzystanie z komunikacji gminnej – to niektóre kwestie, jakie poruszone zostały na sesji Rady Gminy Dominowo, która odbyła się w poniedziałek 25 lutego.

Podczas sesji przewodnicząca rady Aurela Przewoźniczak oraz wójt Krzysztof Pauter złożyli podziękowania na ręce sołtysów, którzy w tym roku postanowili wycofać swoje kandydatury. Byli to: Henryk Wolek, Stanisław Marciniak, Damian Barczak, Mirosław Myszker, Leszek Drozdowski oraz nieobecny na sesji Kazimierz Łuczak. Następnie głos zabrał K. Pauter składając sprawozdanie z działalności międzysesyjnej.
Gmina podpisała m.in. umowę z firmą FB Serwis na wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Wójt zwrócił też uwagę na początkowe problemy związane z odbiorem śmieci. Chodziło głównie o opóźnienia oraz niejasności w kwestii odbioru odpadów zmieszanych. 25 lutego odbyło się jednak spotkanie z dyrektorem zespołu kontraktu, które ma przynieść rozwiązanie problemu. Więcej informacji na ten temat można przeczytać w osobnym artykule.
W lutym podpisano również umowę z firmą Enea na konserwację oświetlenia ulicznego. W tegorocznym budżecie zabezpieczono środki na ten cel w kwocie 62 tys. zł. Zawarto już także umowę z firmą z Kostrzyna na wykonanie i montaż konstrukcji, przykrycia i obróbek blacharskich na strażnicy w Murzynowie Kościelnym. Koszt tej inwestycji to prawie 75 tys. zł. Powrócił też temat przekształcenia Zakładu Usług Komunalnych w spółkę.
W związku z nierozstrzygniętym konkursem na dyrektora GOK wójt podjął decyzję o powierzeniu pełnienia obowiązków tej funkcji Lidii Szewczyk, kierownik OPS. Zaznaczył, że jest to rozwiązanie do czasu ogłoszenia kolejnego konkursu. Jednak sam fakt jego ogłoszenia postawił pod znakiem zapytania, jeśli pojawią się inne rozwiązania. Jak mówił Krzysztof Pauter, do tego potrzebna jest jednak zmiana ustawy, co może nastąpić dopiero w czerwcu lub lipcu.
Podczas sesji rady radny Tomasz Adaszak złożył również sprawozdanie z prac komisji rewizyjnej. W latach 2018-2024 komisja spotkała się 9 razy. W skład komisji wchodzili: przewodniczący Piotr Ziętkowski, zastępca Leopold Borwin, protokolant Marcin Morawiec oraz członek Tomasz Adaszak. Nowa komisja kadencji 2018-2023 spotkała się do tej pory raz. Na posiedzeniu nastąpiło ukonstytuowanie się komisji, w skład której wchodzą: przewodniczący Tomasz Adaszak, zastępca Robert Jędraszak, protokolant Władysława Moros i członek Ireneusz Kozubski. Harmonogram pracy komisji został zatwierdzony na sesji w grudniu 2018 r.
Radni podjęli też uchwały: w sprawie zapobiegania bezdomności zwierząt, w sprawie poboru podatku w drodze inkaso i ustalenia cen za usługi przewozowe w transporcie publicznym. Zgodnie z nią osoby niepełnosprawne oraz emeryci i renciści będą mogli z komunikacji gminnej korzystać nieodpłatnie. Na wniosek mieszkańca podjęto również uchwałę pozwalającą na przycięcie gałęzi drzewa będącego pomnikiem przyrody. Przycinka jest konieczna ze względu na przebudowę sieci elektroenergetycznej.

Skomentuj

Upewnij się, że zostały wprowadzone wszystkie wymagane informacje oznaczone gwiazdką (*). Kod HTML jest niedozwolony.

Via del Corsso - Październik/Listopad
Reklama GPŚ BOCZNA