Aktualnie na Rodzinnych Ogrodach Działkowych im. Jerzego Niedziałkowskiego prowadzone są remonty.

Szkoła Podstawowa Specjalna