GPŚ - Usługi graficzne

Firma Solaris Bus & Coach znalazła się na czwartym miejscu w rankingu fuzji i przejęć, które nastąpiły w 2018 roku. Przypomnijmy, że przedsiębiorstwo zostało przejęte przez hiszpański CAF za kwotę 1,29 mld zł.

W kilku ostatnich latach największy przyrost zadłużenia nastąpił w powiecie średzkim, natomiast niewielkie spłaty zadłużeń wystąpiły w Środzie, Zaniemyślu i Dominowie. Takie wnioski przynosi kolejny z raportów przeprowadzony przez pismo samorządowe „Wspólnota”.

Wczoraj, tj. 2 października, w Katowicach odbyła się Gala Inwestorów Samorządowych w ramach XVI Samorządowego Forum Kapitału i Finansów.

Poznaliśmy wyniki XX Ogólnopolskiego Rankingu Liceów i Techników „Perspektywy” 2018. W zestawieniu znalazły się cztery średzkie placówki. Wśród nich najlepsze pozycje osiągnęło liceum przy Zespole Szkół Akademickich w WWSSE.

– To już pewne, że przekroczymy plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – mówi Marcin Bednarz, starosta. – Wpływy z podatku PIT, płaconego przez osoby zameldowane w powiecie średzkim, są również rekordowymi w historii samorządu powiatowego – dodaje Piotr Kasprzak, wicestarosta. Na rok 2017 minister rozwoju i finansów przewidywał wpływy z PIT w powiecie średzkim na kwotę 11 941 823 zł. Dziś już wiadomo, że będzie to kwota przekraczająca 12 000 000 zł.