W piątek odbył się wielki finał Plebiscytu „Nauczyciel na Medal” organizowanego przez „Głos Wielkopolski”. Na blisko 1500 kandydatów z całego województwa wielkopolskiego oddano w nim łącznie 120 000 głosów.

Po raz kolejny śledzimy zmagania pracowników służb medycznych w plebiscycie Hipokrates Wielkopolski 2017. Organizuje go redakcja „Głosu Wielkopolskiego” pod honorowym patronatem Jana Grabkowskiego, starosty poznańskiego, oraz prof. dr. hab. Andrzeja Tykarskiego, rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. UMP jest też patronem merytorycznym plebiscytu, w którym dopatrzeć się można wielu średzkich nominacji.