W Środzie Wlkp. 29 grudnia 2017 r. Ośrodkowi Kultury nadano nowe imię: Marszałka Józefa Piłsudskiego.