Dokonano wymiany tablic na mogile Polaków, którzy zostali rozstrzelani podczas drugiej wojny światowej, a następnie pochowani w Kwaterze Powstańców na średzkim cmentarzu.

Odnowiono mogiłę Polaków rozstrzelanych podczas drugiej wojny światowej i pochowanych w Kwaterze Powstańców na średzkim cmentarzu.

Jest plan na odnowienie mogiły Polaków rozstrzelanych podczas drugiej wojny światowej, a pochowanych w Kwaterze Powstańców na średzkim cmentarzu.