Dochody wynoszące ponad 200 tysięcy złotych rocznie? A może nawet 300 tysięcy złotych w jeden rok? Takie kwoty nierzadko wykazywali kierownicy jednostek gminnych czy pracownicy urzędu w oświadczeniach majątkowych za 2017 rok. Kogo „prześwietlimy” tym razem?

Ś21 - Koparko-Ładowarka