GPŚ - Usługi graficzne

Teren na „Korbolach”, na którym włodarze poprzedniej kadencji planowali powstanie parku, zaczyna być porządkowany i ma przestać szpecić tamtejsze okolice.

Prace nad oczyszczalnią ścieków w Boguszynie coraz szybciej zbliżają się ku końcowej realizacji. Z informacji otrzymanych od wójta gminy Nowe Miasto Aleksandra Podemskiego wynika, że powstał już zbiornik uśredniający oraz trwają prace remontowe w budynku technicznym.

Mieszkańcy Dębicza już za kilka miesięcy będą mogli korzystać z wielofunkcyjnego boiska. Jego budowa rozpoczęła się w ubiegłym roku w ramach Średzkiego Budżetu Obywatelskiego.

W piątek 15 marca nastąpiło otwarcie ofert w przetargu na kontynuację budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 432 na odcinku od ul. Szlafroka do ul. Lotniczej w Środzie.

Mieszkańcy osiedla w pobliżu ul. Topolskiej wnioskują o prace nad znaczną poprawą dróg, na których występują liczne dziury. Na gruntowną przebudowę trzeba będzie jednak poczekać.

Każdy chyba już w naszym mieście słyszał o międzynarodowej kampanii Pola Nadziei, stawiającej sobie za cel szerzenie idei hospicyjnej oraz zbieranie funduszy na funkcjonujące i budowane hospicja.

W tegorocznym planie postępowań przetargowych pojawił się zapis o przebudowie chodników.

Znamy oferty złożone w ramach przetargu na przebudowę dróg gminnych w technologii asfaltowej. Najkorzystniejsze z nich zmieściły się w planowanym kosztorysie.

Na początku marca w Starostwie Powiatowym został ogłoszony przetarg na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku od ul. Romana Szlafroka do ul. Lotniczej w Środzie. Powstanie w tym miejscu kolejny fragment ścieżki rowerowej. 

Trwa remont krajowej „jedenastki” na odcinku pomiędzy Środą i Nowym Miastem. Po ubiegłorocznej wymianie nawierzchni, wykonawca przystąpił do drugiego etapu prac, czyli robót w okolicy pasa drogowego.