Miłośnicy jazdy rowerem mieli dobrą okazją do spędzenia rodzinnej niedzieli podczas 15-kilometrowego rajdu rowerowego.