W ramach rządowego programu „Dobry start” Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie z dniem 1 sierpnia rozpoczyna przyjmowanie wniosków dotyczących wypłaty jednorazowego świadczenia 300+ dla uczniów, wyłącznie na rzecz mieszkańców gminy Środa. 

Dzielnicowy ze średzkiej komendy policji – mł. asp. Mateusz Perkielewicz wraz z kolegą z Ośrodka Pomocy Społecznej – ocalili mężczyznę, który chciał targnąć się na swoje życie. Swoimi krzykami zaalarmowała ich matka średzianina.

W średzkim Areszcie oraz w Oddziale Zewnętrznym w Pobiedziskach przeprowadzono kolejne zajęcia w ramach programu resocjalizacyjnego. Warsztaty te mają na celu przygotowanie osadzonych do funkcjonowanie w społeczeństwie po odbyciu kary.

Od poniedziałku 18 września Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaniemyślu mieści się w nowej siedzibie w Łęknie.