Z Czeszkami

Wizyta delegacji z partnerskich Kralup była okazją do rozegrania turnieju siatkówki.