Środa: Prawie 2 miliony na inwestycje!

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

9 lipca w Urzędzie Miejskim w Środzie wiceprezes MPECWiK Bartosz Bałażyk podpisał umowę o przyznaniu 1.997.962 złotych na rozbudowę infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej. Jakie inwestycje planuje przeprowadzić spółka za fundusze z przyznanej pomocy?

Prawie dwumilionowa kwota przyznana jest w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. MPECWiK, na podstawie złożonego wniosku, uzyskał 18,5 punktów i znalazł się na 10 miejscu wśród 78 podmiotów. Umowa została podpisana w obecności wiceburmistrz Marii Mieszczak oraz przewodniczącego Rady Miejskiej Pawła Wullerta, Samorząd Województwa Wielkopolskiego reprezentował Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Krzysztof Grabowski.

W latach 2020-2021 spółka przewiduje przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Brodowie. Modernizacja ta pozwoli zwiększyć możliwości produkcyjne do 2400³ wody na dobę, a tym samym zapewni prawidłowe wartości parametrów wody dostarczanej istniejącym odbiorcom oraz umożliwi potencjalne zaopatrzenie w wodę intensywnie rozbudowujących się terenów mieszkaniowych w Brodowie.

Planowana przez MPECWiK jest także przebudowa sieci wodociągowej w Zielnikach. Realizacja ma nastąpić w 2022 roku. Przebudowa będzie polegała na wymianie istniejącej sieci (375 m), w celu poprawy parametrów technicznych i eksploatacyjnych oraz jakościowych wody dostarczanej dla mieszkańców. Modernizacja przewiduje również nabudowanie na końcówkach sieci hydrantów przeciwpożarowych.

W Winnej Górze przebudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej na długości 71 metrów. Natomiast rozbudowie ulegną sieci kanalizacji sanitarnej i odcinków umożliwiających podłączenie do niej nieruchomości - budynki mieszkalne i świetlica wiejska - o szacunkowej długości 234 metrów.

Pomoc finansowa w wysokości 1.997,962 zł obejmować będzie do 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji. Zgodnie z podpisana umową, wnioski o płatności będą mogły być składane w grudniu 2021r. ( I etap) i grudniu 2022r. ( II etap).

Jędrzej

Student dziennikarstwa. Miłośnik podróży i piłki nożnej. Członek Klubu Szalonego Podróżnika i pomysłodawca Zaniemyskiego Dnia Podróżnika.
Jeżeli chcesz, żeby zajął się jakimś tematem, napisz - j.jozefowicz@glospowiatusredzkiego.pl

Skomentuj

Upewnij się, że zostały wprowadzone wszystkie wymagane informacje oznaczone gwiazdką (*). Kod HTML jest niedozwolony.

WARTO OBEJRZEĆ

NOWE ZDJĘCIA

Dziś znowu może być niebezpiecznie
Koronawirus: Stan na dzień 10 sierpnia
Enea - zdecydowanie mniej wyłączeń
Zmiany w pogodzie. Nie dajcie się zaskoczyć!
Koronawirus: Stan na dzień 9 sierpnia