Gmina Środa: Więcej ścieków trafi do Chwałkowa?

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Nieczystości z niektórych miejscowości spoza aglomeracji średzkiej w kolejnych latach mogą trafiać do gminnej oczyszczalni w Chwałkowie, a nie do tych wiejskich. To plany Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Środzie.

Przypomnijmy, że średzka aglomeracja poza Środą obejmuje takie miejscowości jak: Chwałkowo, Dębicz, Janowo, Kijewo, Mączniki. Ścieki z tych sołectw tłoczone są do głównej oczyszczalni ścieków w Chwałkowie. Gmina Środa, na terenach poza aglomeracją, posiada specyficzny, rozległy system kanalizacji sanitarnej i oczyszczania ścieków. Składa się on z dużych i małych wiejskich oczyszczalni ścieków, oczyszczalni indywidualnych i zbiorników bezodpływowych (szamb). W 2018 r. mieszkańcy gminy spoza aglomeracji wyprodukowali około 222 tys. m3 ścieków.

Średzki MPECWiK obecnie obsługuje 28 oczyszczalni wiejskich wraz z przepompowniami ścieków. Oczyszczalnie te rocznie oczyszczają ok. 145 tys. m3 ścieków. A to stanowi ponad 60% wszystkich ścieków z terenów wiejskich gminy Środa. Wiejskie oczyszczalnie ścieków zbudowano blisko 20 lat temu. W tym czasie nastąpił wzrost liczby mieszkańców na tych terenach, a obiekty pracujące przez wiele lat zostały wyeksploatowane. Nastąpiła konieczność ich remontu.

W ostatnich pięciu latach pracownicy MPECWiK przeprowadzili modernizacje, dzięki którym zmniejszyła się liczba awarii obiektów. Poprawiła się też praca wiejskich oczyszczalni ścieków. Wypływające z nich ścieki oczyszczone spełniają warunki wynikające z przepisów prawa. Te obiekty ciągle jednak wymagają nowych inwestycji i nakładów finansowych. Związane jest to z ich bieżącym utrzymaniem i szybkim rozwojem wielu miejscowości. Co istotne, wygenerowane koszty przez eksploatację 28 oczyszczalni wiejskich w 2018 r. wynosiły prawie 1,5 mln zł.

W czwartek 3 października podczas konferencji „Perspektywy rozwoju infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Środa” poza obecnym stanem infrastruktury kanalizacyjnej poza średzką aglomeracją przedstawiono też plany dotyczące modernizacji w następnych latach. - Kilka lat temu zaczęliśmy rozważać likwidację drogich w utrzymaniu wiejskich oczyszczalni, a następnie scentralizowanie układu tak, aby ścieki z całej gminy trafiały do gminnej oczyszczalni ścieków w Chwałkowie. Jednak z racji na bardzo dużą ilość tych oczyszczalni i duże odległości położonych od siebie obiektów, jak też koszty przebudowy infrastruktury proponujemy zlikwidować oczyszczalnie wiejskie najbliżej aglomeracji – mówił Krzysztof Grześkowiak z MPECWiK podczas konferencji.

- W pierwszej kolejności widzimy możliwość przekierowania ścieków z wsi Brodowo, gdzie obecnie istnieją dwie wiejskie oczyszczalnie ścieków, a także z miejscowości Zielniki. Dla obu sołectw wykonano koncepcję programowo-przestrzenną. Koszty budowy tłoczni i przepompowni ścieków prowadzących ścieki z Brodowa na główną oczyszczalnię to według wstępnej koncepcji około 6 mln zł. W fazie projektowania jest odcinek kolektora tłocznego wraz z przepompowniami łączący Brodowo z oczyszczalnią w Chwałkowie. Termin ukończenia tych prac projektowych przewidziany jest na koniec 2019 r. - dodał Grześkowiak.

Łączenie kolejnych miejscowości kanalizacją sanitarną z oczyszczalnią w Chwałkowie będzie możliwe po szczegółowych analizach. Uwzględnią one zarówno rozwój tych miejscowości, jak też warunki ekonomiczne i finansowe gminy. Priorytetowym zadaniem będzie jednak rozbudowa wspomnianej oczyszczalni w Chwałkowie, co ma nastąpić w latach 2020-2022.

Radosław

Ukończył turystykę i rekreację na poznańskim AWF. Jednak zawsze interesowały go sprawy lokalne, dlatego wylądował w dziennikarstwie. Zajmuje się inwestycjami i sportem. Opisuje też wydarzenia z gmin Zaniemyśl i Nowe Miasto nad Wartą.

Jeżeli chcesz, żebym zajął się jakimś tematem, napisz - r.jagiela@glospowiatusredzkiego.pl.

Skomentuj

Upewnij się, że zostały wprowadzone wszystkie wymagane informacje oznaczone gwiazdką (*). Kod HTML jest niedozwolony.

WARTO OBEJRZEĆ