Zakończyła się seria kilku spotkań konsultacyjnych w sprawie przebiegu budowy drogi ekspresowej S11. Po mieszkańcach gmin Zaniemyśl, Nowe Miasto i Krzykosy, swoją opinię wyrazili też…
Boisko wielofunkcyjne w Dębiczu stało się kolejnym elementem miejsca rekreacji, z którego skorzystają mieszkańcy sołectwa.
Zakończyła się budowa pierwszego etapu chodnika w Babinie.
Prawdopodobnie na początku czerwca będzie można całkowicie korzystać z nowego parku, który jest budowany na średzkich Łazienkach w pobliżu jeziora.
Starania mieszkańców Osiedla Kwiatów Polnych przynoszą pierwsze efekty. Zostanie na tym terenie bowiem wykonany fragment kanalizacji deszczowej. Pozwolą na to oszczędności w budżecie.
Prawdopodobnie z początkiem nowego roku szkolnego będzie można korzystać z solankowej tężni, która ma powstać na Skwerze Powstańców Wielkopolskich.
Zakończyły się prace przy budowie dwóch rond w pobliżu wieży ciśnień.
W czwartek 30 kwietnia burmistrz Piotr Mieloch podpisał umowę na rozbudowę kolektorów sanitarnych i deszczowych z odbudową ulic w Środzie.