Trzech kierowników gminnych jednostek organizacyjnych zarobiło w 2017 roku ponad 200 tys. zł. Trzech kierowników gminnych jednostek organizacyjnych zarobiło w 2017 roku ponad 200 tys. zł.

Jakie wypłaty mają kierownicy?

Oceń ten artykuł
(1 głos)

W ubiegłym tygodniu podawaliśmy zarobki trzech „najbogatszych” radnych z każdej gminy. Dziś przedstawiamy dochody kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Jakie wynagrodzenia otrzymali za swoją pracę?

Oświadczenia majątkowe co roku muszą składać także osoby zarządzające różnymi jednostkami organizacyjnymi w gminie, czyli np. Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Zakładem Gospodarki Komunalnej, czy dyrektorzy szkół podlegających pod samorząd gminny. Ile zarobili oni w ciągu 2017 roku? Jakie posiadają majątki?

Pierwsza trójka z „dwójką” z przodu
Największe dochody w 2017 roku uzyskał Jan Buczkowski, prezes zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji. Łącznie otrzymał 288 426,69 zł. Dzięki sprawowaniu stanowisku prezesa zarządu MPECWiK, na jego konto wpłynęło 214 665 zł. Dochody z innych źródeł to 73 761,69 zł.
Drugie miejsce na podium najwięcej zarabiających kierowników zajął Jarosław Płociński, dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej, członek rady nadzorczej spółki Środa XXI i prezes zarządu spółki Lider Usług Komunalno-Samorządowych. Z tytułów sprawowania funkcji członka zarządu lub rady nadzorczej w LUKS, Usługach Komunalnych, spółce Środa XXI i Szpitalu Średzkim osiągnął 153 772,87 zł. Umowa o pracę z ZGK przyniosła mu 88 764,24 zł dochodu, co łącznie daje 242 537,11 zł.
Najniższy stopień podium zajmuje Bartosz Bałażyk, wiceprezes MPECWiK, który w 2017 roku odnotował 228 307,11 zł dochodu. Za zajmowanie stanowiska członka zarządu w MPECWiK otrzymał 160 665 zł, ze stosunku pracy w MPECWiK – 64 621,63 zł, a 1 850 zł z innych źródeł.

Więcej niż stówka
Joanna Marusik, prezes zarządu spółki Środa XXI, otwiera pulę osób zarabiających więcej niż 100 tys. zł rocznie, jednak nie przekraczających dochodu 200 tys. zł. W 2017 roku uzyskała ona dochód w wysokości 157 216,27 zł. Z tytułu obejmowanego stanowiska członka zarządu w spółce Środa XXI wypłacono jej 154 240,51 zł, a 2 975,76 zł to dochody z najmu.
Dariusz Tomaszewski, dyrektor Stołówek Gminnych w Środzie, zarobił niewiele mniej niż J. Marusik, bo 154 343,57 zł. Zatrudnienie przyniosło mu 92 605,01 zł, Wojskowe Biuro Emerytalne – 38 131,88 zł, dieta radnego wyniosła 22 546,68 zł, a inne dochody to 1 060 zł.
Kolejną osobą, która przekroczyła „stówkę”, jest Ewa Kusik, dyrektor Ośrodka Kultury im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Środzie. Łącznie na jej konto wpłynęło 116 773,89 zł (w tym 90 956,01 zł ze stosunku pracy, 22 546,68 zł z diety radnego i 3 271,20 zł z działalności wykonywanej osobiście).
111 392,99 zł uzyskała Jadwiga Wieland – głównie dzięki stanowisku dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Środzie i wcześniej Gimnazjum nr 1, gdzie zarobiła 91 836,67 zł. Na resztę kwoty składa się 18 037,32 zł z diety radnej oraz 1 519 zł z umowy zlecenia.
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Środzie, Danuta Wieczorek, wykazała dochody w wysokości 109 522,24 zł. Z tytułu umowy o pracę zarobiła 100 642,24 zł, dodatek specjalny wyniósł dla niej 6 000 zł, a dochód z umowy zlecenia – 2 880 zł.
Maciej Osuch, członek zarządu spółki Lider Usług Komunalno-Samorządowych, jako kierownik działu finansowego w Usługach Komunalnych osiągnął 51 546,11 zł, a jako członek zarządu w LUKS – 54 052,76 zł, co łącznie daje 105 598,87 zł.
Kamila Waligóra, dyrektor w Szkole Podstawowej nr 3, wzbogaciła się w 2017 roku o 103 990,73 zł. Tylko 311,49 zł z tej kwoty pochodziło z umowy o dzieło z Okręgową Komisją Egzaminacyjną, reszta to wynagrodzenie ze stosunku pracy w SP3.
Stawkę osób z dochodami powyżej 100 tys. zł zamyka Wiesława Joachimiak, która osiągnęła kwotę 102 977,32 zł. Dzięki obejmowanemu stanowisku kierownika Sekcji Świadczeń Rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej otrzymała 64 417,32 zł wynagrodzenia, a 38 560 zł to zyski z najmu.

Mniej niż sto
Dochody Małgorzaty Walasek, dyrektor Biblioteki Publicznej im. R. W. Berwińskiego w Środzie, nie przekroczyły już 100 tys. zł. W 2017 roku uzyskała ona dzięki zatrudnieniu 89 709,59 zł.
Magdalena Madaj otrzymała 83 872,37 zł dzięki stanowisku dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. J.H. Dąbrowskiego w Słupi Wielkiej.
Dyrektor Muzeum Ziemi Średzkiej „Dwór w Koszutach”, Jacek Piotrowski, zarobił 83 647,11 zł ze stosunku pracy.
Julita Błaszczyk, kierownik sekcji ekonomiczno-administracyjnej w Ośrodku Pomocy Społecznej, odnotowała łącznie 68 878,94 zł dochodu: 56 878,94 zł z tytułu zatrudnienia i 12 000 zł z wynajmu mieszkania.

Ostatnia piątka
Piątkę „najgorzej” zarabiających kierowników otworzyła Iwona Nagórko-Czwojdrak, zastępca dyrektora w Zakładzie Gospodarki Komunalnej, otrzymując za swoją pracę 68 063,80 zł.
Zaraz za nią znalazła się Alina Radojewska z zarobkami w wysokości 66 593,14 zł (63 401,14 zł to wynagrodzenie za stanowisko kierownika sekcji usług opiekuńczych w Ośrodku Pomocy Społecznej, a 3 192 zł to umowa zlecenie).
Pełniąca obowiązki kierownika sekcji merytorycznej w Ośrodku Pomocy Społecznej Barbara Pepeta uzyskała 65 473,09 zł. W tym 832 zł to kwota z umowy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, a 1 968 zł z umowy zlecenia z Euronauką Andrzeja Czubaja.
Dyrektor Przedszkola nr 3 Agnieszka Michalak wykazała 63 117,92 zł dochodu. Dochód z tytułu zatrudnienia wyniósł 53 517,92 zł, a z umowy zlecenia 9 600 zł.
Ostatnia w rankingu okazała się Elżbieta Snela, która w ciągu 2017 roku zajmowała stanowisko dyrektora w Szkole Podstawowej im. gen. J. H. Dąbrowskiego w Starkówcu Piątkowskim. Dzięki kierowaniu placówką zarobiła 61 902,61 zł.

Pełne oświadczenia majątkowe można znaleźć na stronie gminnego BIP. Wszystkie podane kwoty są kwotami brutto.

Sonia

Miłośniczka zwierząt i przyrody. Zajmuje się głównie działem gminnym i służbami mundurowymi. Chętnie zajmie się także wszelkimi zgłoszeniami od mieszkańców.

Jeżeli chcesz, żebym zajęła się jakimś tematem pisz – s.langner@glospowiatusredzkiego.pl

Skomentuj

Upewnij się, że zostały wprowadzone wszystkie wymagane informacje oznaczone gwiazdką (*). Kod HTML jest niedozwolony.