×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 55

Jednym z zadań inwestycyjnych ma być projekt przebudowy siedziby biblioteki Jednym z zadań inwestycyjnych ma być projekt przebudowy siedziby biblioteki

Środa: Kolejne zadłużenie i szereg inwestycji

Oceń ten artykuł
(1 głos)

W piątek 15 listopada poznaliśmy propozycję budżetu gminy na 2020 rok, którą przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Burmistrz Piotr Mieloch proponuje m.in. zwiększenie deficytu i kilkadziesiąt różnych inwestycji, nie tylko w samej Środzie.

Dochody budżetu gminy na przyszły rok zaplanowano w łącznej kwocie 177 251 245,72 zł. Z kolei wydatki oszacowano na 184 511 401,21 zł. W tej kwocie znajdują się zadania majątkowe, czyli inwestycje, na które rządzący chcą przeznaczyć łącznie 18 091 925,23 zł. Taki stan rzeczy oznacza powiększenie zadłużenia gminy poprzez kolejny deficyt w kwocie 7 260 155,49 zł. Ponadto w planach na 5 mln zł został ustalony limit na pokrycie ewentualnego deficytu przejściowego. Na spłatę wcześniejszych zobowiązań zaciągniętych przez gminę zostanie przeznaczone łącznie 2 247 862,56 zł. Na wykup papierów wartościowych gmina przeznaczy kolejne 700 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ten dział pochłonie najwięcej pieniędzy wśród inwestycyjnych wydatków. A dokładnie 8 360 132,34 zł. Największą pozycją jest wniesienie udziałów do spółek komunalnych gminy. 4 mln zł zostaną przeznaczone m.in. na dokończenie nowej bazy dla trzech spółek: Lider Usług Komunalno-Samorządowych, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Usług Komunalnych. Ponadto w planach jest: kontynuacja rozbudowy kolektorów sanitarnych i deszczowych wraz z odbudową ulic na terenie aglomeracji Środa Wielkopolska (2 726 578 zł), budowa oświetlenia ulicznego w mieście i gminie (450 284 zł), budowa kanalizacji sanitarnej w Zdziechowicach (415 936,85 zł), rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Mącznikach (200 tys. zł), dotacja na dofinansowanie inwestycji realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe (76 tys. zł) oraz rozbudowa kolektorów sanitarnych i deszczowych z odbudową ulic (60 tys. zł).

Transport i łączność

Na kwestie związane z poprawą jakości dróg i nie tylko zaplanowano łącznie 3 623 000 zł. Z tej puli największa kwota zostanie przeznaczona na przebudowę dróg gminnych w mieście i gminie w technologii asfaltowej (2 227 000 zł). Mniejsze kwoty zaplanowano na: budowę drogi łączącej ul. Kosynierów z Topolską w Środzie (453 tys. zł), przebudowę chodników w mieście i gminie (315 tys. zł), nakładki asfaltowe w mieście i gminie (203 tys. zł), przebudowę dróg gminnych w technologii kamiennej (160 tys. zł), montaż świetlnego oznakowania aktywnego przejść dla pieszych (35 tys. zł) i zakup specjalistycznego samochodu dla brygady zajmującej się malowaniem oznakowania poziomego (30 tys. zł). Ponadto zapisano też dotacje na modernizację infrastruktury torowej i taboru Średzkiej Kolei Powiatowej (200 tys. zł) i na pomoc finansową pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego (200 tys. zł). Nie wiadomo jeszcze dokładnie, jakie konkretnie drogi i chodnika będą remontowane. O tym będą decydować radni.

Kultura fizyczna

Inwestycje z tego działu kosztować mają 2 472 451,96 zł. Najbardziej kosztowną pozycją jest rozbudowa infrastruktury na stadionie. Na ten cel ma zostać przeznaczone 1,3 mln zł. Kolejne 180 tys. zł pochłonie budowa boisk wielofunkcyjnych w mieści i gminie. Kolejne projekty dotyczącą: modernizacji pływalni (159 900 zł), wykonania projektu budowy odkrytych basenów w Środzie (110 tys. zł), budowy dwóch boisk do siatkówki plażowej przy kortach tenisowych (100 tys. zł), doposażenia i rozbudowy infrastruktury na boisku gminnym w Jarosławcu (45 490 zł) i modernizacji hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Środzie (35 tys. zł).

Tereny wiejskie

Poza wspomnianymi inwestycjami, konkretne kwoty zostaną przeznaczone na trzy inwestycje, takie jak: modernizacja pokrycia dachowego budynku świetlicy wiejskiej w Koszutach (175 tys. zł), budowa świetlicy wiejskiej w Winnej Górze (160 tys. zł) i budowa świetlicy wiejskiej w Kijewie (100 tys. zł). Ponadto mniejsze kwoty ze środków funduszu sołeckiego zostaną przekazane na: zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Rumiejkach (22 tys. zł), Chudzicach (21 500 zł), Bieganowie (21 500 zł), Szlachcinie (20 tys. zł) i Annopolu (10 tys. zł), modernizację pomieszczeń na potrzeby świetlicy wiejskiej w Jarosławcu (21 800 zł), zagospodarowanie placu zabaw wraz z doposażeniem w Brodowie (16 tys. zł), zakup traktorka do koszenia trawy w Szlachcinie (12,5 tys. zł), wykonanie elewacji świetlicy wiejskiej w Chociczy (8 tys. zł), ogrodzenie placu zabaw w Jarosławcu (7 561,96 zł) i utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Zielnikach (7,5 tys. zł).

Kolejne kwoty zostaną przeznaczone na: zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Trzebisławkach (7 041,03 zł), doposażenie placu zabaw w Winnej Górze (7 tys. zł), budowę świetlicy wiejskiej w Winnej Górze (7 tys. zł), montaż lampy solarnej na placu zabaw w Babinie (6,5 tys. zł), montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Czarnym Piątkowie (6,5 tys. zł), montaż urządzeń fitness w Ruszkowie (5,5 tys. zł), utwardzenie terenu przed świetlicą w Bieganowie (5 tys. zł), wymianę instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Starkówcu Piątkowskim (5 tys. zł), budowę oświetlenia przy boisku w Marianowie Brodowskim (5 400,69 zł), montaż lampy przy boisku w Pławcach (5 tys. zł), wykonanie projektu oświetlenia w Pławcach (5 tys. zł), renowację tarasu przy świetlicy wiejskiej w Janowie (4 tys. zł), utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Starkówcu Piątkowskim (3 tys. zł), wykonanie boiska do siatkówki plażowej w Jarosławcu (3 tys. zł) i wykonanie projektu oświetlenia w Chwałkowie (1 tys. zł).

Pozostałe wydatki

Wśród innych wydatków inwestycyjnych najwięcej pochłonie modernizacja budynków Urzędu Miejskiego (732 tys. zł). Ma ona dotyczyć przystosowania budynku do niezbędnych wymagań wynikających z ochrony przeciwpożarowej. W planach jest też kilka innych zadań, takich jak: modernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Środzie (190 tys. zł), montaż systemu sygnalizacji pożaru w budynku Domu Pogodnej Jesieni (180 tys. zł), modernizacja budynku Ośrodka Kultury w Środzie (160 tys. zł), zagospodarowanie i doposażenie placów zabaw w mieście i gminie (140 tys. zł), zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Spacerowej, ul. Dmowskiego i ul. Plantaża w Środzie (123 tys. zł) czy modernizacja lokali mieszkalnych w Środzie (100 tys. zł).

Przeznaczono też kwoty na: wykonanie projektu rozbudowa biblioteki publicznej w Środzie (100 tys. zł), zakup kamer w celu rozbudowy monitoringu miejskiego (100 tys. zł), modernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. 20 Października w Środzie (75 tys. zł), budowy kładki krajobrazowo-edukacyjnej na bagnach średzkich (50 tys. zł), modernizacji toalet w Szkole Podstawowej nr 2 w Środzie (40 tys. zł), zagospodarowanie zewnętrznych placów sprawnościowo-siłowych w mieście i gminie (40 tys. zł), dostawy i montażu nowej syreny w systemie ostrzegania i alarmowania (35 tys. zł) i zakup kotła warzelnego w ośrodka Rodaka (14,5 tys. zł).

Dodajmy, że wszystkie zadania na razie stanowią jedynie propozycję, którą musi zaakceptować Regionalna Izba Obrachunkowa. Budżet zostanie uchwalony przez radnych w grudniu.

Radosław

Ukończył turystykę i rekreację na poznańskim AWF. Jednak zawsze interesowały go sprawy lokalne, dlatego wylądował w dziennikarstwie. Zajmuje się inwestycjami i sportem. Opisuje też wydarzenia z gmin Zaniemyśl i Nowe Miasto nad Wartą.

Jeżeli chcesz, żebym zajął się jakimś temat, napisz - r.jagiela@glospowiatusredzkiego.pl.

Skomentuj

Upewnij się, że zostały wprowadzone wszystkie wymagane informacje oznaczone gwiazdką (*). Kod HTML jest niedozwolony.