×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 55

Od 1 marca w ZUS aktywowano program Mama 4+, czyli rodzicielskie świadczenie uzupełniające dla rodzin wielodzietnych. Od 1 marca w ZUS aktywowano program Mama 4+, czyli rodzicielskie świadczenie uzupełniające dla rodzin wielodzietnych.

Emerytura Mama 4+

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Od 1 marca ruszył program Mama 4+. Świadczenie to ma zapewnić niezbędne środki utrzymania osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia, aby wychowywać dzieci lub z tego powodu w ogóle go nie podjęły.

Kto może ubiegać się o świadczenie?
Rodzicielskie świadczenie uzupełniające może otrzymać matka, która ukończyła 60 lat oraz urodziła i wychowała lub tylko wychowała co najmniej czworo dzieci, a także ojciec, który ukończył 65 lat oraz wychował co najmniej czworo dzieci, ponieważ matka dzieci zmarła, porzuciła je lub przez długi czas ich nie wychowywała. Ponadto trzeba udowodnić, że nie posiada się dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania.
Aby otrzymać świadczenie, należy złożyć wniosek w ZUS (druk na stronie www.zus.pl) oraz spełnić kilka warunków, m.in.: mieszkać w Polsce, posiadać polskie obywatelstwo lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich UE albo państw członkowskich EFTA i mieć prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce czy zalegalizowany pobyt w Polsce. Potrzebne będą także akty urodzenia dzieci lub orzeczenia sądu o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej nad dziećmi oraz oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej.
Jaka jest kwota świadczenia?
Jeśli dana osoba nie pobiera emerytury ani renty, rodzicielskie świadczenie uzupełniające przysługuje w wysokości najniższej emerytury, która od 1 marca 2019 r. wynosi 1100 zł i jest co roku waloryzowana. Natomiast, jeśli osoba zainteresowana pobiera emeryturę lub rentę w wysokości niższej niż najniższa emerytura, to rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie dopełnieniem do najniższej emerytury. Oznacza to, że kwota rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego będzie równa różnicy pomiędzy najniższą emeryturą, a wysokością pobieranej emerytury albo renty.
Wypłata świadczenia przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym prezes ZUS wydał decyzję, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym osiągnięto powszechny wiek emerytalny (60 lat – kobiety, 65 lat – mężczyźni).

Małgorzata

Z wykształcenia Specjalista ds. sprzedaży, z zamiłowania dziennikarz i fotoreporter. Interesuję się medycyną i kulturą w życiu codziennym, ale nade wszystko cenię sobie kreatywność, szczerość i życie rodzinne.

Jeżeli chcesz, żebym zajęła się jakimś tematem pisz – m.frackowiak@glospowiatusredzkiego.pl

Skomentuj

Upewnij się, że zostały wprowadzone wszystkie wymagane informacje oznaczone gwiazdką (*). Kod HTML jest niedozwolony.